Tampen brænder på sygehusene: Udstyret forsvinder

Et nyt gps-system kan på få sekunder spore, hvor blodtryksapparatet, termometret eller liften befinder sig.

Udstyr, der ikke ligger på sin plads, kan nu nemt findes via det nye gps-system "Find Udstyr", der hjælper sygehuspersonalet på Roskilde Sygehus. (Foto: Gert Ellegård © Region Sjælland)

Hver dag pisker sygeplejersker rundt for at lede efter termometre, blodtryksapparater og andre ting, de skal bruge, når de skal passe patienterne på sygehusene.

Selvom tingene har deres faste pladser, sker det ofte, at der er for travlt til at sætte dem på plads. På den måde spilder plejepersonalet tusindvis af arbejdstimer.

I en undersøgelse fra Region Sjælland har sygeplejersker oplyst, at de bruger mindst to minutter på at lede efter apparaturet, hver gang de for eksempel skal måle blodtryk, tage temperaturen på en patient eller bruge en lift.

Det nye GPS-system "Find Udstyr" skal hjælpe travle sygeplejesker med at finde hospitalsudstyr hurtigt og nemt. (Foto: Gert Ellegård © Region Sjælland)

Ganget op med de mange tusinde sygeplejersker, der hver dag er på arbejde og bruger forskellige apparater mange gange, giver det adskillige sparede arbejdstimer, vurderer vicedirektør for Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge, Helle Gaub.

Hun afviser, at det nye system vil blive brugt til at skære ned på antallet af sygeplejersker.

- Nej, det er slet ikke det, vi taler om. Sygeplejerskerne efterspørger jo mere tid sammen med patienterne, og det vil de få, når de ikke skal bruge så meget tid på at lede efter udstyr, forsikrer vicedirektøren over for DR Sjælland.

Skærmen viser vejen

På Roskilde Sygehus har neurologisk afdeling afprøvet et nyt system, hvor alle apparater er mærket med en lille gps.

Når sygeplejersken trykker på en skærm og efterlyser en ting, viser får hun med det samme at vide, hvor den er, og det sparer tid, fortæller sundhedsassistent Charlotte Jensen.

- Det er virkelig stressende, når man står og skal måle blodtryk, og apparatet så ikke er lagt på plads, men måske ligger inde hos en patient. Det kan gps-systemet afsløre i løbet af få sekunder, så det er et godt system, der sparer meget tid.

Sygeplejerske Rune Kirk Johansen har også været med til at afprøve det nye system, og han hæfter sig ved, at det er meget enkelt at betjene.

- Før i tiden bestilte en læge eksempelvis en rygmarvsprøve inden klokken 12. Men vi har kun ét apparat til den slags prøver. Så kunne det være virkelig stressende at fare rundt og lede og samtidig være bange for, at man ikke nåede at få taget prøven til tiden. Det klarer vi meget enkelt nu ved at trykke på apparatet på skærmen, og tre sekunder efter kan vi se, hvor det er blevet efterladt af en kollega.

Sygeplejerske Rune Kirk Johansen og social- og sundhedsassistent Charlotte Jensen er tilfredse med det nye gps-system, der hjælper dem med at finde forsvundet udstyr på hospitalsgangene. (Foto: Lisa Dalum © Region Sjælland)

Vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, Helle Gaub, forventer at udbrede "find udstyr"-systemet til det nye universitetshospital i Køge.

Udover at spare sygeplejerskerne for mange skridt og unødig spildtid, er der penge at spare, da der ikke skal købes så mange eksemplarer af apparaterne.

- Systemet kan afsløre, hvor ofte de dyre apparater bliver brugt, så det er klart, at vi vil bruge det her til kun at købe det nødvendige udstyr. På længere sigt skal systemet også bruges til de allerdyreste apparater, som bruges af flere afdelinger. Her bliver der så oprettet et depot, og apparaterne bliver rengjort og leveret direkte til sygeplejerskerne på de enkelte afdelinger.