Toiletskyl og vaskevand skal renses bedre: Kommuner truer med politianmeldelser

Flere kommuner vil have bugt med spildevandsforurening fra private landejendomme.

På private landejendomme, der ikke er tilsluttet kloak, skal spildevandet renses, inden det ledes ud i naturen. Nu sætter flere kommuner ind for få bugt med forureningen i det åbne land. (© DR)

Når du trækker ud i toilettet eller tænder for bruseren, vil vandet i langt de fleste boliger forsvinde ud i kloakken.

Men omkring 100.000 ejendomme på landet er ikke tilsluttet kloaksystemet, og leder derfor spildevandet ud i naturen, hvor det risikerer at ende i det nærmeste vandløb eller sø.

Og har husstandene ikke installeret et mindre renseanlæg, hvor spildevandet renses først, så risikerer de nu at få et påbud fra kommunen.

Flere kommuner sætter nemlig nu turbo på indsatsen med at stoppe forureningen i det åbne land.

Eksempelvis genoptager Faxe Kommune 648 sager, hvor husstande tidligere har fået påbud om at rense deres spildevand. Hvis borgerne i sidste ende nægter at følge påbuddet, vil det blive fulgt op med politianmeldelser, siger flere lokalpolitikere.

Blandt andre formanden for Faxe Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Dorthe Egede Borg (V).

- Jeg håber da, at vi i de fleste tilfælde kommer frem til en god løsning med borgeren. Men det er klart, i de allerværste tilfælde kan det ende med en politianmeldelse.

Det samme gælder i Sorø kommune, hvor to borgere allerede er meldt til politiet, og hvor 45 gamle sager nu bliver taget op på ny.

Kommunen har dog også selv en del af skylden for, at sagerne er trukket ud, erkender Bo Christensen (K), der er formand for Natur, Teknik og Planudvalget i Sorø Kommune.

- Vi har måske i de seneste år forsømt at have en opmærksomhed på det her område. Det har måske også betydet, at der er nogen, der har følt, at de kunne slippe under radaren, fordi at der ikke skete mere fra kommunens side, selvom de egentlig havde fået et påbud, siger han.

Holly kæmper i mod

Én af dem, der risikerer en politianmeldelse, er Holly Hjorth, der bor på en landejendom uden for Faxe.

Hendes spildevand udledes fra en septiktank til en grøft på hendes grund.

De seneste ni år har hun dog kæmpet mod kommunen, der mener, at spildevandet forurener den nærliggende å, og derfor har påbudt hende om at rense det. Kommunen har nemlig testet nedsivningen ved at fylde 800 liter vand iblandet et sporingsstof i hendes septiktank. Få timer senere kunne vandet spores i den nærliggende å.

Alligevel mener Holly Hjorth ikke, at hendes spildevand forurener åen.

- Man kan jo aldrig bruge 800 liter vand på en gang. Selvom vi stod alle sammen og åbnede alle vandhaner og tændte opvaskemaskine og vaskemaskine, så er det fuldstændigt ude i hampen,siger hun.

Holly Hjorth har været med til at stifte foreningen Fair Spildevand, der i årevis har kæmpet mod kommunernes krav om rensning af spildevandet på landejendomme. (Foto: Per Gade Gyldenkærne © DR)

Derfor mener hun, at det er uretfærdigt, at hun skal bruge op mod 100.000 kroner på et mini-renseanlæg, som kommunen påbyder.

- Hvis jeg havde boet et andet sted, hvor jeg virkelig forurenede, så gjorde jeg da også noget. Jeg vil jo også gerne have, at verden bliver et rent sted at være.

Selvom kampen mod kommunen indtil videre har varet ni år, så ved Holly Hjorth ikke, hvor længe hun kan blive ved.

- Som regel er det jo det offentlige, der får skovlen under os alle sammen. Så måske jeg giver op på et tidspunkt.

Holly Hjorth har været med til at stifte foreningen Fair Spildevand, der i årevis har kæmpet mod – hvad foreningen betragter som – usaglige krav om rensning af spildevandet på landejendomme.

Miljøstyrelsen vurderer, at alle kommuner vil være i mål med indsatsen inden udgangen af 2027.