Tyske politikere forhandler lovændring, som kan fremskynde byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen

Forbindelsen mellem Rødby og Puttgarden kan stå færdig før tid.

Femern Bælt-byggeriet er direkte nævnt i lovforslaget. (Foto: Femern A/S © Femern A/S)

Verdens længste sænketunnel kan blive en realitet hurtigere end først ventet.

Det tyske parlament, Forbundsdagen, behandler en lovændring, som kan betyde, at byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen kan gå i gang allerede næste år, hvis det bliver vedtaget i sin nuværende form.

Det skriver Ingeniøren.

Det er en ny udgave af den tyske planlov, som netop er blevet førstebehandlet, der kan bane vej for en fremskyndelse af byggeriet. Bliver ændringen vedtaget, fjerner det muligheden for, at miljøorganisationer kan forsinke særligt vigtige infrastrukturprojekter i landets retssystemer i årevis.

Stig Rømer Winther er direktør for Femern Belt Development, der kæmper for regionale arbejderpladser i forbindelse med byggeriet af Femern-forbindelsen. Han glæder sig over forslaget og spår det gode chancer på baggrund af de meldinger, han får fra tyske politikere og det tyske erhvervsliv.

- Mange er trætte af det her forhold, at man ikke kan komme igennem med store infrastrukturprojekter, fordi der kan blive klaget i et væk.

Forventer ankesag til næste år

Det forventes, at Tysklands store naturfredningsforening Nabu vil indbringe Femern-tunnelen for en tysk forbundsdomstol i starten af januar. Nabu mener, at projektet er i strid med både Tysklands og EU’s miljølovgivning.

Hvis den tyske planlov bliver ændret, vil det betyde, at sagen ikke vil få opsættende virkning – altså bremse arbejdet med at bygge Femern-forbindelsen til dommeren har dømt.

Når retssagerne ikke har opsættende virkning, vil en dom kunne betyde, at man må ændre projektet, efter man er gået i gang. Men det bekymrer ikke Stig Rømer Winther.

- Femern Bælt-projektet er det mest velbeskrevne anlægsprojekt, der har været i Europa nogensinde. Der kan være enkelte elementer, der skal belyses mere, end det allerede er, og så får man kigget på det, siger Stig Rømer Winther, direktør i Femern Belt Development.

Forslaget glæder også Venstres transportordfører. Han mener grænsen er nået for, hvor langt man kan trække en miljøtilladelse i langdrag på tysk side.

- Det er uholdbart, og det har man jo også erkendt på tværs af flere partier i Tyskland. Derfor tror jeg på, at den her lovgivning kan gå igennem, og det vil jo så få en meget positiv konsekvens for Femern-forbindelsen, siger Kristian Pihl Lorentzen.