Uenighed om giftigt affald: Jeg fatter ikke, kommunen ignorerer os

En strid om indholdet af det miljøskadelige PCB i nedrevet skole, får ophugger til at nægte at grave affaldet ned.

Ophugger Jørgen Steen Jensen (th) er fanget med giftigt miljøaffald på arbejdspladsen i Fulby. Miljøingeniør Jesper Arffmann fra JA Plan- og Miljø (tv) er enig i, at affaldet er giftigt. (Foto: Kim Palm)

Ophugger Jørgen Steen Jensen skruer pelshuen ned om ørerne og viser vej blandt hundredvis af kasserede lastbiler hos Sjællands Lastvognsophug i Fulby nord for Sorø.

Her skulle have ligget en inddæmmet plads med et solidt lag betonbrokker gravet ned i jorden. Nedrevne betonelementer fra den første danske folkeskole, der måtte lade livet efter udsivning af den giftige gasart PCB, nemlig Frederiksberg Skole i Sorø.

PCB er en af verdens farlige miljøgifte og er i dag helt forbudt.

Miljøgift på arbejdspladsen

I stedet ligger der 5500 ton betonbrokker og flyder på pladsen, fordi resterne af Frederiksberg Skole ifølge Jørgen Steen Jensen er langt mere forurenet, end han havde kalkuleret med.

- De får mig ikke til at grave det ned. Det gør de altså ikke, siger Jørgen Steen Jensen og henviser til, at talrige prøver har påvist et PCB-indhold, der er langt højere end de 10 milligram PCB pr. kilo beton, som miljøgodkendelsen lyder på.

- De første analyser viste, at der var op til 47 milligram PCB i de udtagne prøver. De næste viste 22. Begge gange langt over grænseværdien, siger miljøingeniør Jesper Arffmann fra firmaet JA Miljø og Plan, som har bistået Jørgen Steen Jensen i sagen.

Den PCB-ramte Frederiksberg Skole i Sorø skal rives ned. (Foto: Kim Palm)

Miljøgodkendelse afvist: Betonelementer fejler intet

De gentagne prøver med højt PCB-indhold har fået Jørgen Steen Jensen til at efterlyse en ny miljøgodkendelse, så han kan få lov til at nedgrave beton med op til 50 milligram PCB.

Men miljøgodkendelsen er blevet afvist af kommunen.

Sorø Kommune mener nemlig ikke, at der er noget galt med de nedrevne betonelementer. Det skyldes, at Sorø Kommune selv har fået foretaget talrige prøver, der påviser et indhold, som ikke overstiger 10 milligram PCB pr. kilo beton.

- Vi har skrevet en kontrakt med Sjællands Lastvognsophug, som har fået penge for at tage imod resterne af Frederiksberg Skole, og vi forventer, at betonelementerne er gravet ned og inddæmmet på forsvarlig vis inden sommeren 2018, siger teknik, miljø- og driftschef i Sorø Kommune, Morten Olesen.

I de 36 prøver som Sjællands Lastvognsophug har fået udtaget, er der et PCB-indhold på langt over 10 mg/kg i mere end hver tredje prøve.

Men Sorø Kommune henholder sig til sit eget firma, Golders, der har målt et langt lavere forureningstal i resterne af den delvist nedrevne folkeskole.

- Jeg fatter ikke, hvordan kommunen vælger at ignorere vores prøveresultater. Det giver ingen mening for mig at grave betonen ned og inddæmme arealet, hvis man senere finder ud af, at indholdet af PCB langt overstiger den miljøgodkendelse, jeg er blevet udstyret med, siger Jørgen Steen Jensen.

Frygt for grundvandet

Ikke langt fra Jørgen Steen Jensen ligger Bjernede Vandværk, og her kræver bestyrer Torben Nielsen, at de giftige betonrester fjernes.

- Der bliver taget vandprøver i en uendelighed, men hvad sker der, hvis det viser sig, at der er PCB i prøverne? Ja, så bliver vores vandværk lukket lige på stedet, siger vandværksbestyrer Steen Jensen.

Steen Jensen frygter, at miljøgiften kan sive ned i jorden og skade grundvandet.

PCB-rester skal sendes til Holland

Nu venter nedrivningen af 2. etape af den PCB-ramte Frederiksberg Skole, og her har kommunen fundet et langt højere PCB-tal end i de elementer, der er sendt til inddæmning hos Sjællands Lastvognsophug.

Derfor har kommunen besluttet at sende 2. etape af skolen til Holland, hvor materialerne kan blive genanvendt med et PCB-indhold på helt op til 50 milligram.

- Det er den bedste løsning for kommunen. Den er miljømæssig forsvarlig og er ikke dyrere end at skaffe sig af med affaldet i Danmark, siger viceborgmester Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti.

Fakta om PCB:

  • PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler.

  • PCB er en miljøgift, der blev brugt i byggemateriale som eksempelvis fugemasser og termoruder fra 1950-1977.

  • PCB er svært nedbrydelige organiske stoffer

  • PCB kan have sundhedsmæssige effekter på blandt andet nervesystemet, det kan være kræftfremkaldende, og så kan det påvirke vores hormoner.

  • Energistyrelsen oplyser, at 10-20 pct. af de danske folkeskoler indeholder for meget PCBKilde: PCB-guiden