Vi vil spise skovgrise, frilandsgrise og økogrise

Fra 2015 til 2016 steg antallet af økologiske slagtesvin med 17.214.

Skovgrisene her bor hos Lollandske Skovgrise. I øjeblikket har velfærdsgrise i Danmark en markedsandel på omkring seks procent, men branchen forventer en fordobling inden for en overskuelig årrække.

Vi spiser i stigende grad grise, der har haft krølle på halen og rodet i jorden med trynen, da de var i live.

Salget af kød fra øko-, frilands- og skovgrise stiger i disse år, og ifølge landets største slagteriselskab for øko- og frilandskød, Friland, ventes væksten at fortsætte.

I øjeblikket har velfærdsgrisene - øko- og friland - en markedsandel på omkring seks procent, men en fordobling inden for en overskuelig årrække er ikke urealistisk, mener direktør for Friland, Henrik Biilmann.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel. Det er en trend, vi har set gennem længere tid, som er blevet forstærket de sidste 2-3 år, forklarer han.

Slagtehuse går frem

Også de lokale slagtehuse mærker den stigende interesse for grise, der har haft et bedre liv end artsfællerne i de store stalde.

Efter en årrække med tilbagegang er der de senere åbnet en halv snes nye slagtehuse. Blandt andet fordi mindre lokale producenter af velfærdsgrise får slagtet her, fortæller afdelingschef Lars Poulsen fra brancheorganisationen Danske Slagtermestre.

Det kommer ikke bag på markedsanalytiker Christie Nielsen fra Landbrug og Fødevarer, at forbrugerne efterspørger dyrevelfærd:

- Danskerne ønsker at købe etisk korrekte produkter, hvor de selv kan stå inde for, hvad det er, de køber - og hvor det taler ind til deres værdier, siger hun.

Vi vil gerne betale mere

En undersøgelse fra organisationen viser, at syv ud af ti danskere bekymrer sig om dyrevelfærd, når de køber ind.

- Og det er især inden for de seneste år, at vi har set den her udvikling, siger Christie Nielsen, der også medgiver, at prisen stadig spiller en rolle.

- Men fordi vi oplever økonomisk forbedring, er danskerne også villige til at betale lidt mere for maden.

- Vores samvittighed spiller ind, og der er kommet mere medieomtale af, at vi skal have et bæredygtigt og et etisk forbrug, hvor tingene er produceret på den rigtige måde, siger Christie Nielsen.

Flere økologiske slagtesvin

  • 195 bedrifter producerer økogrise (2016)

  • Antal dyr pr. bedrift i 2016: 1452

  • Fra 2015 til 2016 steg antallet af økologiske slagtesvin med 17.214Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2016.