Viceborgmester håber, at havterner og klyder lægger "vanvidsprojekt" på Lindholm i skuffen

To fuglearter og et europæisk fredet naturområde kan forsinke eller bremse udrejsecenter på Lindholm.

Fuglearterne klyden og havternen yngler på Lindholm (Foto: Per Huniche Jensen © Per Huniche Jensen)

Havternen og klyden kan blive endnu et benspænd for planerne om et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det er biolog i Dansk ornitologisk Forening, DOF, Knud Flensted, der nu advarer mod konsekvenserne for de havterner og klyder, der yngler på øen, hvis der kommer for meget aktivitet.

Den udmelding skaber nyt håb i Vordingborg, hvor borgmester Mikael Smed (S) håber, at man vil tage hensyn til Lindholms naturområde, hvis øen skal bruges på en anden måde.

- Jeg håber, at man vil respektere de Natura 2000-værdier, vi har. Specifikt de to fuglearter. Med det in mente håber jeg, at man tænker sig grundigt om og tænker på det miljø og den natur, der er omkring øen. Vi har jo hele tiden vidst, at det er et Natura 2000-område, og det vil medføre nogle komplikationer at skulle ændre anvendelse, siger han.

Mikael Smed understreger, at det her er endnu et eksempel på, at regeringen ikke har undersøgt tingene ordentligt til bunds, før den er kommet med modellen for et nyt udrejsecenter.

- Vi arbejder fortsat på at finde alle de ting frem, der viser, at det her er ikke et godt valg. Vi har også arbejdet med selve naturen og Natura 2000. Det vil vi selvfølgelig bringe endnu mere i spil i den kommende tid, siger han.

Vordingborgs tidligere borgmester og nuværende viceborgmester Michael Seiding Larsen (V) hilser ligeledes de nye oplysninger velkomne.

- Som kommune er vi nødt til at forfølge det her håb, og vi opgiver ikke kampen. Vi synes stadig, at det er en dårlig løsning at lave et udrejsecenter lige midt i vores kommune. Det er klart, at vi er nødt til at tro på, at det enten kan forsinke eller helt lægge det her såkaldte vanvidsprojekt i skuffen, siger han.

Bestanden vil blive påvirket

Biolog Knud Flensted kalder udsigten til mere færdsel på Lindholm for katastrofal.

- Sker det, må fuglene flytte andre steder hen. Sådan nogle steder er der ikke rigtig mange af, så resultatet vil blive en tilbagegang for både klyden og havternerne, siger han.

Ifølge Knud Flensted bør man slet ikke færdes på øen i yngletiden, som er fra 1. april til 31. juli, medmindre man holder sig tæt ved de eksisterende bygninger.

- Lindholm er et af de rigtigt fine fuglesteder i Danmark. Det er et Natura 2000-område, og den anvendelse, der tidligere har været på øen, har givet fine forhold for fuglene, for de personer, der har arbejdet der, har for det meste gået indenfor, og der har været lukket for færdsel for almindelige mennesker. Det er noget, de her fuglearter godt kan lide, da de yngler på jorden, hvor de har fred og ro i yngletiden, siger Knud Flensted.

DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra integrationsminister Inger Støjberg. - Men på grund af juleferie, kan ministeriet desværre først vende tilbage med et svar i sagen på den anden side af nytår, lyder beskeden.

Facebook
Twitter