Vold og trusler: Udsatte unge skaber problemer på landets VUC-centre

Kassetækning og fejlplacering af borgere skaber problemer på landets VUC-centre, lyder det fra flere kritikere. I yderste konsekvens kan det føre til vold og trusler.

De fleste unge går på VUC for at forberede sig på at få en uddannelse. Men på landets VUC -centre er dukket en ny kursisttype op, som ikke har samme indstilling. (Foto: Morten Bergholt © DR)

En ny kursistgruppe skaber nye udfordringer på landets VUC centre. Kursister med misbrug, sprogvanskeligheder og ubehandlede diagnoser. Unge, som ikke gider at være der, men som har fået et uddannelsespålæg af kommunen.

På VUC Vestsjælland Syd oplevede de sidste år flere episoder med vold. Og selvom det kun var få episoder, er der nu stort fokus på problemerne, fortæller leder Jørgen Kay:

- Det er vigtigt, at reagere i forhold til de medarbejdere og kursister, der har været udsat for noget. Vi er i gang med at forbedre beredskabet, siger lederen.

Ikke kun i Slagelse

Men det er ikke kun i Slagelse, de oplever ubehagelige episoder, fortæller Hanne Pontoppidan, som er formand for uddannelsesforbundet, der organiserer landets VUC-lærere:

- Vi hører faktisk om trusler rundt omkring. Og enkelte voldsepisoder. Det er et stigende problem, som skal tages meget alvorligt, siger hun.

Også i VUC Danmarks bestyrelsesforening drøfter man den ny kursisttype, der er dukket op på skolebænken mange steder, fortæller næstformand Ulla Kock:

- På landsplan drøfter vi, at det er er vigtigt, at vi tager højde for det, og får ansat medarbejdere, der kan tackle de her ting, og den her type unge, siger hun.

Udtryk for kassetænkning

At VUC er statsfinansieret er i følge Hanne Pontoppidan en af forklaringerne på, at en ny gruppe unge er dukket op. Nogle fordi de har fået et uddannelsespålæg. Andre fordi de selv melder sig, for at undgå et uddannelsepålæg:

- Det er påfaldende, at der rigtig ofte peges på en statsligt financieret institution, siger formanden for Uddannelsesforbundet.

Og det er et generelt problem i uddannelsesverdenen, at borgere så at sige bliver "fejlplaceret", mener Ulla Kock:

- Der er rigtig meget kassetænkning og det er rigtig ærgerligt. Jeg kan kun anbefale at man samarbejder hele vejen rundt. Med UU, jobcentre og kommuner. Det andet har ingen glæde af, siger hun.

Men hos KL afviser chefkonsulent Jan Bauditz, at der på nogen måde er tale om kassetænkning:

- Folketinget har med sine reformer besluttet, at VUC har en vigtig rolle i at alle gøres uddannelsesparate. Og så må VUC bidrage til det, selvom det ikke altid er nogen nem opgave, siger han.