Whistleblowerordninger på vej på uddannelser: 'Det kan være grænseoverskridende at gå til kontoret med sådan en oplevelse'

Elever skal kunne få vejledning, hvis de oplever seksuel chikane, lyder opfordring fra styrelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har op til sommerferien sendt et brev til alle uddannelsesinstitu- tioner, der udbyder forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, hvor de opfordrer dem til at oprette en whistleblowerordning for seksuel chikane. (Foto: Tobias Kobborg © Ritzau Scanpix)

En hånd på låret, et klask bagi eller en kommentar om, hvordan dit tøj sidder på kroppen.

Hvis elever eller kursister oplever en uønsket hånd på kroppen eller andre seksuelle krænkelser, skal de have mulighed for at kunne fortælle om det.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sendte før sommerferien et brev ud til uddannelsesinstitutionerne med en opfordring om at oprette whistleblowerordninger, hvor man kan søge råd og vejledning, hvis man oplever seksuel chikane - og den opfordring er der nu flere skoler, der følger.

Blandt andre er Slagelse Gymnasium ved at udforme sådan en ordning.

- Jeg tror, at man som ung indimellem kan have vanskeligt ved at vide, hvor man går hen med ting, man oplever, og som man måske er i tvivl om er okay eller ikke er okay, siger rektor Lotte Büchert.

Også skoler som EUC Nordvestsjælland og Egaa Gymnasium ved Aarhus er gået i gang, og på Campus Bornholm overvejer de det samme.

Her har de i forvejen en politik om at forebygge seksuelle krænkelser, men nu vil de drøfte en decideret whistleblowerordning med skolens elevråd og personale.

- Det er vigtigt for os, at både ansatte og elever kan få hjælp, hvis der sker noget. Det har vi faktisk haft fokus på i flere år efterhånden, men vi skal have diskuteret, om den politik, vi har, er tilstrækkelig, siger direktør på Campus Bornholm Inge Prip.

Ved ikke, hvor de skal gå hen

I kantinen Grotten på Slagelse Gymnasium samles flere end 1100 elever i frokostpausen. Her mener flere, at det er en god idé med sådan et initiativ.

- Det viser jo en positiv udvikling i forhold til det her med MeToo, at der bliver gjort noget ved det, siger Cecilie Houg fra 3.T.

Som det er nu, ved hun ikke, hvor hun ville gå hen, hvis hun oplevede seksuel chikane på skolen. Det gør hendes klassekammerat Alba Dencker heller ikke, og derfor synes hun også, det er godt, at skolen arbejder på en whistleblowerordning.

  • Man skal kunne henvende sig anonymt, hvis Cecilie Houg og Alba Dencker, der går i 3.g på Slagelse Gymnasium, skal kunne forestille sig at bruge en whistleblowerordning om seksuel chikane. (Foto: Anna Granskov © (c) DR)
  • - Hvis man er forvirret over en oplevelse, tror jeg det vil gøre stor forskel at have en whistleblowerordning og kunne komme og få afklaret sine følelser, selvom det kan være meget grænseoverskridende at tale om sådan noget. Bare at vide, at man har muligheden, giver en stor tryghed, siger Malie Højstrub Køpke, der går i 3.g på Egaa Gymnasium ved Aarhus. (Foto: Jeppe Strandgaard Midtiby © (c) DR)
  • - Det ville ikke chokere mig, hvis der var sager om seksuel chikane her på gymnasiet, men jeg tror, det er noget folk sidder og holder lidt tilbage, fordi de ikke ved, hvor de skal gå hen med det, og hvem de skal snakke med det om, siger Igran abdirisaq, der går i 3.g på Egaa Gymnasium ved Aarhus. (Foto: Jeppe Strandgaard Midtiby © (c) DR)
  • - Jeg tror på, at det at kunne gå anonymt til en ekstern person ville kunne få nogen til at åbne mere op, fordi denne person ikke har nogen tilknytning til skolen. Der kan være unge, der ikke føler sig trygge ved at gå til ledelsen eller en lærer, fordi de føler sig udstillet på et sted, hvor de bruger rigtig meget af deres tid, siger Niklas Stenbye, der går i 3.g og er elevrådsformand på STX Campus Bornholm. (Foto: (Privat foto) © (c) DR)
1 / 4

- Det er superfint, at man prøver at stoppe det her problem, der er i vores samfund, og det findes jo alle steder, siger hun.

Slagelse Gymnasium overvejer lige nu forskellige modeller for en whistleblowerordning. Det kan for eksempel være en hjemmeside, hvor du kan skrive en mail, eller måske en studievejleder, som får en efteruddannelse og kan tale med eleverne om deres oplevelser.

For Cecilie Houg er det vigtigste, at det bliver muligt at være anonym.

- Det kunne måske være sådan, at man ringede til en person, som man var tryg ved, i stedet for at man skulle gå op til kontoret og tale om det, for det kan godt være grænseoverskridende med sådan en oplevelse.

Hun er også bange for, at det ville give konflikter på skolen, hvis der blev sat navn på, og det blev kendt på skolen, hvilken lærer der var blevet anmeldt for seksuel chikane gennem skolens ordning.

- Og hvis det var en medstuderende, ville det kunne skabe mobning og splid, hvis man fik at vide, hvem der følte sig seksuelt krænket, og hvem der havde ”sladret”, siger Cecilie Houg.

Skal være uafhængig

I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning glæder de sig over, at flere uddannelser følger opfordringen om at oprette whistleblowerordninger.

Men ifølge formand Alma Tynell er lige præcis anonymitet vigtig i den slags ordninger. Hun mener, det skal være en uafhængig person, som eleverne på ungdomsuddannelserne kan hive fat i, hvis en af dem oplever en uønsket hånd på låret eller en sexistisk kommentar.

- Hvis man har oplevet noget ubehageligt, er det svært at fortælle til en ansat på skolen, særligt hvis det er noget, den ansattes kollega har gjort mod en, siger hun.

Mens uddannelsesstederne overvejer forskellige modeller, planlægger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i efteråret 2021 at invitere repræsentanter for institutionerne til dialog om arbejdet med at sikre et godt psykisk undervisningsmiljø og etablering af whistleblowerordninger.

Også gymnasiernes interesseorganisation, Danske Gymnasier, vil til efteråret samle alle rektorer til et webinar, hvor de blandt andet vil komme med anbefalinger til, hvordan en whistleblowerordning kan se ud.

- Vi har hyret et eksternt advokatfirma til at gennemgå juraen i det her og rådgive om, hvilken model, vi skal anbefale. Noget af det, vi diskuterer, er jo om man kan løse det blandt de medarbejdere, man har på skolen, eller om vi skal have en, der er udenfor organisationen, siger Henrik Nevers, næstformand i Danske Gymnasier.

Tilbage på Slagelse Gymnasium havde rektor Lotte Büchert oprindeligt tænkt, at noget af personalet skulle have en efteruddannelse - og så kunne eleverne henvende sig til dem, hvis de oplevede seksuel chikane.

Men hun er gået i tænkeboks for at være sikker på, eleverne kan være anonyme.

- Vi er ved at finde ud af, hvordan man på en hensigtsmæssig og god måde kan implementere sådan en ordning, så den anonymitet, eleverne har behov for, faktisk er til stede, siger hun.

Facebook
Twitter