Akutteam skal styrke indsats efter hospitalsindlæggelse

Sygeplejersker skal være bindeled mellem sygehus og kommunal hjemmepleje i nyt tiltag.

Lange sygdomsforløb er tit efterfulgt af besøg fra hjemmeplejen, der sørger for hjælp, efter man er blevet udskrevet fra hospitalet. Nyt tiltag skal gøre hjælpen endnu bedre. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Alt for ofte bliver patienter unødvendigt genindlagt, fordi det regionale sygehus og den kommunale hjemmepleje ikke altid taler samme sprog.

Det skal et nyt akutteam nu lave om på hos Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Akutteamet, der er det første af sin slags, består af 12 sygeplejersker, der både har funktion som hjemmeplejere og sygeplejersker.

Det kommer til at gavne både personalet og patienterne, mener sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Anne Wind.

- Det er en kæmpe fordel for os som plejepersonale. Det fjerner nogle frustrationer, at vi får et fælles sprog og fælles adgang til tingene, siger hun og fortsætter:

- Det er også positivt for patienterne, som måske har oplevet, at der var data, som de ellers troede, vi havde fået fra sygehuset, som vi ikke havde adgang til.

De 12 sygeplejersker skal være på sygehuset halvdelen af tiden, og den anden halvdel bruger de i borgernes hjem. Samtidig må de læse både regionale og kommunale journaler.

På den måde bliver de bindeled mellem sygehuset og hjemmeplejen i Esbjerg Kommune.

Sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus Susanne Lauth håber også, at det nye akutteam kan gøre de syge borgeres møde med sygehuset og hjemmeplejen bedre.

- Vi håber, at man får en sømløs overgang. Også hos de patienter, der kræver mere kompliceret behandling og pleje. Det kan måske betyde, at de kan komme lidt hurtigere hjem fra sygehuset, eller at de kan forebygge indlæggelse, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk