Bælterne er pakket væk med stor succes på psykiatriske afsnit

Psykiatriske afsnit i Aabenraa og Esbjerg undgår bæltefiksering med brede gange, ro og uddannelse.

På et psykiatrisk afsnit i Esbjerg har man ikke spændt folk fast i 315 dage. (Foto: © BENT MIDSTRUP, Scanpix)

Det er tilsyneladende oftest slet ikke nødvendigt at spænde psykiatriske patienter fast med bælter.

Det viser erfaringer fra psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Esbjerg.

Begge steder har man lavet bæltefri psykiatriske afsnit. I Aabenraa har man ikke tvangsfikseret patienter i over 250 dage, mens man i Esbjerg ikke har spændt folk fast i 315 dage.

En af forklaringerne på succesen er, at man har givet personalet en bedre uddannelse i konflikthåndtering. Det fortæller Anders Meinert, der er lægefaglig direktør ved psykiatrien i Region Syddanmark.

- Personalet er dygtige til at forebygge, at situationer med vold og trusler opstår. Og hvis situationerne alligevel opstår, så er man blevet rigtig gode til at sikre, at det ikke er nødvendigt at lægge de urolige patienter i bælte, siger han.

En anden forklaring er nye bygninger, der har ekstra brede gange. Det betyder, der er mindre risiko for, at patienter kommer i konflikt med hinanden. Derudover har afsnittene nicher, hvor patienterne kan finde ro.

Det har stor betydning for patienternes behandling, at man undgår tvang, lyder det fra Anders Meinert.

- Personalet får et langt bedre forhold til patienten, og det giver et bedre behandlingsresultat. Patienterne får det også bedre hurtigt, siger han.

Region Syddanmark har et mål om, at brugen af tvang i psykiatrien skal være nedbragt med 50 procent i 2019. Det mål nåede Esbjerg Kommune allerede i 2016.

Tvang i psykiatrien dækker over mere end bæltefiksering. Det kan også være tvangsmedicinering, fastholdelse og døraflåsning.