Bios begæret konkurs: Hvad sker der nu?

Få et kort overblik over, hvad konkursbegæringen af Bios betyder.

Region Syddanmark kan risikere, at der ikke vil være nogen til at køre ambulancerne, hvis ikke kurator vil overtage driften. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Ambulanceselskabet Bios er begæret konkurs af Region Syddanmark, men alligevel kører ambulancerne videre. I hvert fald for nu.

For selvom regionen har indgivet en konkursbegæring mod Bios, så betyder det ikke, at selskabet er erklæret konkurs. Det skal der udstedes et konkursdekret for, og det skal skifteretten tage stilling til.

Hvis skifteretten udsteder konkursdekret, vil Region Syddanmark bede kurator om at videreføre driften på regionens regning, så konkursen af Bios ikke får betydning for ambulancetjenesten og borgerne.

Men det er ikke bare lige noget, man gør, siger Kim Sommer Jensen, der er professor i konkursret på Aarhus Universitet.

Han undrer sig over, at regionen siger, de vil bede kurator om at videreføre driften.

- Det er ikke noget, kurator har pligt til at gøre. De kan spørge, om han vil videreføre driften, og så er det op til forhandling, om han vil det, siger Kim Sommer Jensen.

Teoretisk kan regionen derfor risikere, at der ikke vil være nogen til at køre ambulancerne, fordi man har valgt en privat virksomhed som Bios til at føre opgaven.

- Og det kan den private virksomhed formentlig ikke gøre efter en konkurs. Og de kan ikke anvende tvangsmidler over for kurator til at få ham til at sørge for, at der kører ambulancer. Så det er regionen, der har problemet, siger professoren.

Der er også den mulighed, at regionen selv overtager driften, men så skal de købe ambulancer og andet udstyr fra konkursboet via kurator, men det kræver enighed om prisen.

- Regionen kan ikke bare meddele, at man overtager ambulancerne. Det er nogle aktiver, kurator skal sælge og dem skal han sælge bedst muligt. Så hvis kurator kan finde en, der vil give mere, så skal han sælge til højestbydende, for det er hans opgave at få så mange penge i kassen som muligt, siger Kim Sommer Jensen.

Hos Region Syddanmark regner man med, at skifteretten har taget stilling til konkursbegæringen inden ugen er omme.

I morgen, tirsdag, holdes der ekstraordinært regionsrådsmøde, hvor der skal tages stilling til, hvad det er for en langsigtet ambulancedrift, man ønsker.

- Her skal vi tage stilling til, hvorvidt vi, som jeg ønsker, tager ambulancedriften hjem, og dermed undgår at sætte en ny udbudsproces i gang. Jeg tror på, vi kan opbygge en god ambulancetjeneste, siger regionsformand Stephanie Lose (V).

Hvis den politiske beslutning træffes om at forsøge at hjemtage driften, så skal regionen i gang med en dialog med kurator, når denne er udpeget.

- SÅ skal vi finde ud af, hvad vilkårene kunne være for sådan en overtagelse. Der er stadigvæk en masse ting, der skal løses, men vi har selvfølgelig gjort os nogle overvejelser om, hvad der skal til for at få det her til at fungere, siger hun.

Facebook
Twitter