Børn bliver også deprimerede

Stadig flere børn udvikler, og behandles for depression.Urimeligt pres og høje forventninger stresser børnene.

Depression rammer både børn og voksne. Cirka 1-2 procent af børnene bliver ramt af sygsommen.

Depression er en sygdom med uoverskuelige konsekvenser for den syge.

Hver femte dansker bliver ramt af depression på et tidspunkt i løbet af livet; voksenlivet vel at mærke. Men stadig flere børn bliver også ramt af sygdommen.

I følge læge, Rikke Wesselhöft, Cand.med, Ph. D, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense, viser forskningen, at cirka 1-2 procent af børnene bliver ramt af depression.

Tallene viser en let stigning i antallet af børn med depression, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er flere børn der får sygdommen.

Urimeligt pres på børn idag

Også tidligere har der været børn med symptomer på depression, men nu bliver det taget alvorligt, at man også som barn kan vise tegn på sygdommen, siger Thorsten Schumann, overlæge ved Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

- Det er mest erkendelsen af, at det er muligt for børn at udvikle depression, der betyder en stigning i tallene, siger han.

I følge Thorsten Schumann er der et urimeligt pres på børn i dag. Forventningerne til børn er steget igennem årene. De er både spændt for rent tidsmæssigt, og det lægger et pres på børnene, men de bliver også målt og sammenlignet hele vejen igennem.

- Vi måler mere på børn end vi leger og taler med dem, siger han.

Depression skal behandles hurtigt

Depression hos børn skal tages alvorligt. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ikke depressionen bliver behandlet hurtigt, siger Rikke Weselhöft, Børne- og Ungepsykiatrien i Odense.

- Hvis den første depression man får er i barndommen, er der risiko for, at man får flere depressioner sidenhen, og at de er længevarende, siger hun.