Borgermøde om vildsvin: Jeg er utrolig meget imod det hegn

Jægerne er imod, og bønderne er for. I aftes blev der holdt borgermøde om vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland

Afrikansk svinepest kan ødelægge dansk svineeksport. Derfor vil regeringen bygge et 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

- I tusindvis af år har dyr fulgt de samme stier hen over grænsen. Nu skal vi pludselig sætte hegn op, og det får nogle konsekvenser, som vi slet ikke er klar over. Tusindvis af fugle vil blive slået ihjel, fordi de rammer ind i hegnet. Derfor er jeg utrolig meget imod det hegn.

Det siger Hans Tonnesen fra Tønder, der arbejder som naturvejleder. I går aftes var han mødt op til informationsmøde om det vildsvinehegn, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte op tværs over Jylland.

For den frygtede sygdom afrikansk svinepest skal holdes ude af Danmark med et halvanden meter højt og 70 kilometer langt hegn, mener altså regeringen og Dansk Folkeparti, der vil beskytte den danske milliardeksport af svin.

Hans Tonnesen (til venstre) var mødt op til borgermøde sammen med sin bror Bo. Foto: Julie Bender Thomsen

Hegnet skal både holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere.

Prisen for selve hegnet bliver cirka 80 millioner kroner, og der skal også etableres færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse - og vejtrafik over grænsen kan fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengenreglerne.

11 milliarder kan tabes i eksport

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) var også mødt op i Tønder i går aftes for at argumentere for regeringens og Dansk Folkepartis beslutning – for hvis Danmark bliver ramt af afrikansk svinepest, lukker det eksporten til lande uden for EU, hvilket svarer til et tab på 11 milliarder kroner årligt i eksportindtægt.

Fremmødte til informationsmøde om vildsvinehegn

Det var dog ikke alle de fremmødte, der var utilfredse ved tanken om hegnet. For hvor jægere og naturvejeredere groft sagt ikke brød sig om tanken om, at vilde dyr kan rende panden mod et hegn på vej til Danmark, var svinebønderne langt mere optimistiske.

- Det er positivt og handlekraftigt. Det er et godt tiltag for at minimere risikoen for svinepest i Danmark. Alternativet er meget dyrere, hvis den afrikanske svinepest kommer her op, siger svinebonde Torben Lei, der har gård ved Sønderborg. Han er også næstformand i LandboSyd.

Han bakkes op af Mogens Dall, der er formand for LandboSyd og som også selv er svinebonde og stiller op for Venstre til næste folketingsvalg. Han ser hegnet som et nødvendigt onde.

Pesten er 1000 kilometer væk

Til gengæld maner Jørgen Popp Petersen er formand for rådgivningsfirmaet LHN, der rådgiver landmænd, at regeringen og Dansk Folkeparti lige skal trække vejret.

Han er også byrådsmedlem i Tønder for Slesvigs Parti.

- Det er selvfølgelig en katastrofe, hvis afrikansk svinepest kommer til Danmark. Så det kan blive nødvendigt at rejse et hegn, siger han.

- Det er også helt i orden, at man har planlagt at lave et hegn, hvis det skulle gå galt. Men i øjeblikket ligger den afrikanske svinepest 1000 kilometer fra Danmark. Den har huseret i 11 år i Østeuropa – så jeg kan ikke se, at vores nære grænseområde er blevet en større risikozone i øjeblikket, siger han.

Afrikansk svinepest kan ramme både tamme svin og vildsvin, men mennesker kan ikke blive smittet.

Trusselsniveauet bliver dog betegnet som lavt i Danmark lige nu.

Svinepesten er fundet i Polen og i de baltiske lande