Borgmester: Beklageligt hvis nye kampfly får folk til at flytte

De nye kampfly støjer langt mere end de gamle. Det kan få konsekvenser for lokalmiljøet.

Haderslevs borgmester Hans Peter Geil forstår godt, hvis borgere nær flyvestation Skrydstrup er bekymrede for udsigten til øget støj. (Foto: Haderslev Kommune © Haderslev Kommune)

Hvis borgerne ikke kan klare larmen, så må de flytte. Sådan siger Haderslevs borgmester Hans Peter Geil til erfaringerne med flystøj i Norge.

Her er forsvaret nemlig i færd med at opkøbe de mest støjudsatte huse omkring den norske flybase Ørland. Det sker, fordi Norge har valgt kampflyet F-35, som larmer dobbelt så meget som et F16 fly.

Lige nu tyder meget på, at det danske forsvar også vil satse på kampfly af typen F35, og det kan få store konsekvenser for lokalmiljøet omkring flyvestationerne.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis borgerne er bekymrede. Men alle de nye flytyper larmer mere, end dem vi har i dag. Så det er vilkårene, siger Hans Peter Geil, der er borgmester i Haderslev Kommune, som huser flyvestation Skrydstrup nær Vojens.

- Men jeg går ud fra, at politikerne har indregnet de ekstra omkostninger, der vil være, hvis vi skal flytte folk ligesom i Norge, siger borgmesteren.

Udsigten til flere støjgener får ikke borgmesteren til at overveje, om de nye kampfly stadig skal lette og lande på flyvestation Skrydstrup.

- Selvfølgelig vil nogle borgere være utilfredse. Men i det store og hele tror jeg, at de fleste i Haderslev er tilfredse med at huse den nye flytype i Skrydstrup fremover, siger han.

Der vil altid være borgere, som kommer i klemme, når staten udbygger infrastrukturen, mener borgmesteren, som sammenligner indkøbet af nye kampfly med for eksempel nye motorveje.

- Når du har store nationale investeringer, så er der nogle menneskers ejendomsret, der ryger. Sådan vil det være, og det er barsk. Men der er selvfølgelig både krav til støjisolering og erstatningsordninger, siger H. P. Geil.

Norge har valgt at købe 52 F35 fly. Flyene larmer så meget, at det norske forsvar lige nu er i færd med at ekspropriere 175 støjplagede huse omkring flyvestation Ørland.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk