Brændt menneskekød forgifter sygeplejersker hver dag

Sygehuse afventer test af 300 nye og bedre operationsmasker.

Almindelige mundbind beskytter ikke læger og sygeplejersker nok mod giftig røg, som opstår ved ni ud af ti operationer. Nu afventer sygehuse resultatet fra forsøg med nye nye masker, der er ved at blive testet i Viborg. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Hovedpine, allergisymptomer og øget risiko for KOL og kræft.

Det er nogle af de konsekvenser sygeplejersker og læger, der arbejder på operationsstuer, risikerer at må leve med.

Ved ni ud af ti operationer bruger kirurgerne i dag el-kirurgi, hvor man skærer sig igennem væv ved at brænde det over. Men metoden giver også røg på operationsstuen. Giftig røg.

På Sydvestjysk Sygehus forsøger man sig med flere forskellige udsugningssystemer og særlige masker ved bestemte operationer. Man bruger også alminelige mundbind, men de er ikke fintmaskede nok til at fange de mindste partikler, siger ledende oversygeplejerske Arne Brehm.

- Der hersker ingen tvivl om, at vi gør det, vi kan. Vi kan ikke fjerne røgudviklingen, men vi skal fjerne røgens påvirkning af medarbejderne.

  • Ved ni ud af ti operationer skærer man igennem vævet ved at brænde det over. Teknikken udvikler dog røg, som det bliver illustreret her på et stykke svinekød. (Foto: Agata Lenczewska-Madsen © Hospitalsenhed Midt)
  • Den kirurgiske røg, som det kaldes, indeholder 80 giftige partikler. (Foto: Agata Lenczewska-Madsen © Hospitalsenhed Midt)
1 / 2

En dags røg svarer til 25-30 smøger

Røgen indeholder mere end 80 sundhedsskadelige stoffer, og i dag findes der ikke metoder, der kan opsnappe alle partiklerne fra røgen. Derfor er det et problem, når

sundhedspersonalet
udsættes for røgen hver eneste dag mere end 200 dage om året.

Det fortæller Susanne Friis Søndergaard, der er forskningssygeplejerske på området.

- Undersøgelser peger på, at der er samme indholdsstoffer i kirurgisk røg som i cigaretrøg. Så en hel dag på operationsstuen svarer til, at man har røget 25-30 cigaretter.

Susanne Friis Søndergaard er leder af et forskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, der netop er i gang med at teste forskellige masker, som skal beskytte de ansatte bedre mod den giftige røg under operationer.

Hospitalet i Viborg tester 300 masker af fem forskellige typer. Og når resultaterne kommer frem, er Sydvestjysk Sygehus klar til at følge anbefalingerne, siger Arne Brehm.

- På vores sygehuse følger vi projektet tæt. Vi lægger os i kølvandet af det, de finder ud af som det mest virksomme.

Dobbelt så høj risiko for KOL

Fem forskellige masker er i gang med at blive testet på sygehuset i Viborg. Alle masker har så fint et filter, at de kan holde 95 procent af røgpartiklerne ude, men testen skal vise, om de også slutter tæt. (Foto: Agata Lenczewska-Madsen © Hospitalsenhed Midt)

Susanne Friis Søndergaard peger på, at der er dobbelt så høj risiko for luftvejslidelser og -infektioner - for eksempel sygdommen KOL - blandt personalet på operationsstuen i forhold til det øvrige personale. Nogle af partiklerne fra røgen er desuden kræftfremkaldende.

- Vores medarbejdere går hjem med hovedpine, er ukoncentreret, har allergisymptomer, røde øjne og løbende næse. Generelt er de utilpasse efter en hel dag i røgen, siger Susanne Friis Søndergaard.

På Sydvestjysk Sygehus oplever de ansatte også gener fra røgen.

- Vi har fået

meldinger
om, at de oplever ubehag ved at stå i røgen, men vi har ingen, der er gået hjem med hovedpine, siger Arne Brehm.

Susanne Friis Søndergaard forventer at kunne anbefale nogle af de testede masker inden sommerferien.

Patienter udsættes kun

kortvarigt
for røgen og er derfor ikke i fare.

Sygehus Sønderjylland er også bekendt med problemet og har selv iværksat forskellige

tiltag
for at sikre de ansattes arbejdsmiljø. De følger med i projektet fra Viborg med henblik på at lave eventuelle yderligere
sikkerhedsforanstaltninger
for at beskytte de ansatte mod røgen.