Danmark og Sverige tolker udskældt dyrlægelov vidt forskelligt: 'Fejl at spørge EU til råds'

Den danske tolkning af loven betyder et øget forbrug af antibiotika hos blandt andet slagtegrise.

I sidste uge havde danske dyrlæger arrangeret en demonstration på Christiansborg Slotsplads mod den nye EU-lov. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Det er op til den enkelte dyrlæge i Sverige at give den dosis medicin, som et sygt dyr har brug for.

Sådan fortolker den svenske lægemiddelstyrelse den nye EU-lov, som har skabt stor debat blandt dyrlæger og dyreejere i Danmark den seneste tid.

- Vi føler os trygge ved, at vores tolkning af lovgivningen er rimelig og rigtigt, lyder der fra Fredrik Hultén, der arbejder med veterinærlægemidler i den svenske lægemiddelstyrelse og er talsperson for myndighedens tolkning af EU-lovgivningen.

Men den svenske fortolkning er stik imod den danske fortolkning af loven.

Herhjemme er dyrlægerne tvunget til at give den mængde medicin og i de antal dage, der står i lægemidlers indlægsseddel. Det betyder, at dyrlægerne i nogle tilfælde vil skulle behandle med mere antibiotika, end det er nødvendigt, advarer Den Danske Dyrlægeforening.

Ifølge den svenske lægemiddelstyrelses tolkning skal indlægssedlerne læses som anbefalinger. Og derfor skal de svenske dyrlæger ikke følge dem til punkt og prikke, men bruge dem som en rettesnor.

- I de fleste tilfælde er det fint at følge instruktionen i indlægssedlen. Men den er udformet på en måde, så visse dele skal læses som anbefalinger. Og det giver dyrlægen frihed til at tilpasse behandlingen, siger Fredrik Hultén.

Politiker: Vi skulle slet ikke have spurgt EU

Modsat Fødevarestyrelsen i Danmark kontaktede de svenske myndigheder ikke EU-Kommissionen i forbindelse med tolkningen af den nye EU-lov. Og det skulle de danske myndigheder heller ikke have gjort, hvis det stod til Asger Christensen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre.

Men det er typisk Danmark, mener han.

- Man får svar, som man spørger. Der er så mange eksempler på, at Danmark er nidkær og ikke tør tage sit eget standpunkt, når det handler om sund fornuft, siger han.

- Det var en fejl, at vi spurgte EU-Kommisionen til råds i første omgang, siger Asger Christensen.

Asger Christensen opfordrer nu landbrugs- og fødevareminister, Rasmus Prehn (S), til at gribe ind og implementere den svenske fortolkning i Danmark. Derefter må vi presse på for, at loven tilpasses i EU, siger han.

- Når sund fornuft og faglighed bliver skubbet til side for bureaukrati, nægter jeg at tro på, at ting ikke kan ændres.

Når vores slagtegrise får mere antibiotika, øger vi risikoen for antibiotikaresistens hos mennesker.
Når vores slagtegrise får mere antibiotika, øger vi risikoen for antibiotikaresistens hos mennesker.

Svensk tolkning ændrer ikke noget

Fødevarestyrelsen, der står for at fortolke EU-loven i Danmark, har spurgt EU-Kommissionen, om reglen er fleksibel, så dyrlægerne kan afvige fra indlægssedlen.

- Vi har ad flere omgange fået meget præcise tilbagemeldinger fra EU-Kommissionen. Indlægssedlen skal efterleves af dyrlægerne, siger Christian Strøyer, der er kontorchef i fødevarestyrelsens afdeling for dyrevelfærd og veterinærmedicin.

Derfor ændrer det heller ikke på den danske fortolkning af EU-loven, at Sverige nu kommer med en anden fortolkning.

- Det er dansk praksis, at man efterlever forordningens regler. Men vi vil fortsat drøfte spørgsmålet med kommissionen for at sikre den fleksibilitet, som svenskerne har fundet en løsning på, siger Christian Strøyer.

I et skriftligt svar til DR Nyheder siger Rasmus Prehn, at den nye EU-lov skal sikre, at antibiotikaforbruget nedbringes - ikke det modsatte.

- Den svenske fortolkning er altså langt mere intuitiv rigtig. Når svenskerne kan, så bør vi i Danmark kunne det samme. Det undersøger vi lige nu. Jeg har skrevet et brev til EU’s sundhedskommissær Stella Kyriakides, som jeg venter svar på, lyder det fra ministeren.