Danmarks mindste Brugs fylder 100 år

Turister og lokal opbakning har sikret Mandø Brugs' overlevelse gennem 100 år.

Længst mod vest i det forblæste Vadehav, hvor både kuling, storm og saltvand har truet eksistensen, ligger Danmarks mindste brugs.

Varerne på hylderne, facaden og åbningstiderne har ændret sig lidt igennem årene, men adressen er den samme, som da brugsen åbnede dørene første gang for 100 år siden. Mandø Byvej 1.

Bag disken står 71-årige Ellen Christensen, der er mandøboer. Hun har været uddeler i brugsen siden 2011.

Hun er kommet i brugsen, siden hun var barn og har oplevet brugsens op- og nedture.

Især de seneste år har den nu 100 år gamle brugs haft det svært.

Mandø har kun 30 fastboere, så brugsen har især overlevet på grund af turisterne, der to gange i døgnet er afskåret fra fastlandet på grund af tidevandet.

- Vi skal kæmpe en kamp. Det gør vi også, og vi bliver ved, siger Ellen Christensen.

 • Mandø Brugsforening blev stiftet i det tidlige forår i 1919. Foreningen, der bestod af 20 medlemmer, købte Mandø Byvej 1, hvor der allerede var en købmandsbutik. Pris: 5.300 kroner. Sådan så brugsen ud i 1930'erne. (© Mandø Lokalarkiv)
  1 / 11
 • I 1945 var mange af beboerne på Mandø landmænd eller fiskere. De var en vigtig kundegruppe for brugsen, der solgte både foder og brændstof. (© Mandø Lokalarkiv)
  2 / 11
 • Fra 1934 til 1964 hed brugsens uddeler Carl Pedersen. Her står han bag disken i den lille brugs i 1940'erne. (© Mandø Lokalarkiv)
  3 / 11
 • Mandø Byvej 1940. Dengang var der både skole og egen læge på øen, og der boede mere end 200 mennesker på Mandø. Brugsen ses til venstre i billedet. (© Mandø Lokalarkiv)
  4 / 11
 • Mandø brugs er blevet renoveret flere gange igennem de 100 år. Senest i 2010. (© (c) DR)
  5 / 11
 • Fra 1981 til 2005 drev Hans Haahr brugsen sammen med sin kone. Billedet her er taget året året inden Haahr-parret overdrog brugsen til et andet uddelerpar. (Foto: Jeff Nielsen)
  6 / 11
 • Håbet er, at brugsen kan samle nok penge ind til at forskønne butikken indvendig i løbet af 2019. (© (c) DR)
  7 / 11
 • - Det er jo en brugs, så vi skal have alting. Og hvad vi ikke har, det kan vi skaffe, lyder det fra 71-årige Ellen Christensen, der i dag er brugsuddeler på Mandø. (© (c) DR)
  8 / 11
 • I vintermånederne holder brugsen kun åbent en time hver tirsdag, torsdag og lørdag. Men fra 1. maj er der åbent alle dage resten af sommeren. (Foto: Oven Nielsen)
  9 / 11
 • I 1991 købte Mandø brugs campingpladsen, som er en stor del af grunden til, at brugsen har overlevet igennem årene, lyder det fra brugsuddeleren. (© (c) DR)
  10 / 11
 • 17. marts blev Mandø brugs' 100 års fødselsdag fejret i butikken. (Foto: Ove Nielsen)
  11 / 11
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk