Dyre BMW'er og Apple-ure: Udskældt skole tilbagebetaler nu millionbeløb

Efter voldsom kritik erkender skole nu, at den har brudt reglerne i flere tilfælde.

VUC Syd strammer nu op på sine procedure efter sløseri og sjusk med offentlige midler. (Foto: Anne Marie Lindholm)

Den skandaleramte uddannelsesinstitution VUC Syd i Haderslev indrømmer nu, at den har begået flere alvorlige fejl og brudt reglerne.

Det sker efter, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i en påtænkt afgørelse er kommet med en barsk og sønderlemmende kritik af uddannelsesinstitutionen, fordi den har begået flere fejl.

Dyre møbler, ure og mundkurv til ansatte

Skolen er blandt andet blevet kritiseret for ødsel brug af offentlige midler efter en række dyre studieture for medarbejdere, bestyrelsen og den øverste ledelse, leasing af seks BMW'er til medarbejdere og køb af dyre Apple-armbåndsure til skolens ledelse.

Mere end 225.000 kroner er blevet brugt på at indrette den afgåede direktør Hans Jørgen Hansens kontor med både designermøbler og et Bang & Olufsen TV.

Skolen har i alt brugt 7,8 millioner kroner fra 2011 til 2017 på kunstnerisk udsmykning og dyre møbler, hvilket er en budgetoverskridelse på 1,4 millioner, hvilket også har medført kraftig kritik.

Og i mindst to tilfælde har ledelsen på VUC Syd bedt tidligere ansatte om at skrive under på en tavshedsklausul og på den måde begrænset deres ytringsfrihed.

Tavshedsklausulen skulle sikre, at de tidligere ansatte ikke ytrede sig illoyalt om deres tidligere arbejdsplads.

VUC Syd erklærer sig nu enig i samtlige kritikpunkter og lægger sig fladt ned.

Skolen retter ind

I et 11 sider langt høringssvar, som DR har set, tager VUC Syd alle kritikpunkter til efterretning og vil rette op på de fejl, skolen har begået.

- Bestyrelsen tager kritikken til efterretning, og vi retter ind alle de steder, hvor vi ikke allerede har gjort det, siger bestyrelsesformand for skolen og Venstreborgmester i Haderslev Kommune H.P. Geil til DR.

I svaret til styrelsen skriver VUC Syd, at der er blevet brugt for mange penge på studieture, at skolens HF-lærere mangler faglige og pædagogiske kompetencer, og at der er blevet indgået for dyre leasing-aftaler.

Skolen skriver også i klare vendinger, at man tager kritikken om indkøb af Apple- armbåndsure samt indretningen af direktørens kontor til efterretning.

Styrelsen kræver, at VUC Syd betaler 1,2 millioner kroner tilbage til STUK, og det accepterer skolen i sit svar.

- Overordnet set accepterer vi kritikpunkterne, og så er det styrelsen, der afgør, om de kan godkende vores høringssvar, siger H.P. Geil.

Stop for køb af ure

I høringssvaret fremgår det også, at skolen har udarbejdet retningslinjer for studieture. VUC Syd har indført stop for indkøb af Apple-armbåndsure til medarbejderne. Og der sættes klare økonomiske rammer for, hvor mange penge ledelsen i alt kan bruge på kontorfaciliteter. Ligesom man har stoppet brugen af leasing-biler.

Professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh har fulgt sagen tæt. Og VUC Syd var nødt til at imødekomme kritikken, mener han.

- Det er jo helt entydigt, at man accepterer styrelsens kritik. Skolen lægger sig så at sige fladt ned. Og der er heller ikke andet at gøre. Styrelsen har jo ret i sine kritikpunkter, og det er svært at argumentere imod, siger Per Nikolaj Bukh.

Signal til andre uddannelser

VUC Syd-sagen har store konsekvenser for andre uddannelsesinstitutioner, mener Per Nikolaj Bukh.

- Det er jo et kraftigt signal til VUC’erne og andre selvejende uddannelsesinstitutioner lige fra gymnasier til universiteter, at man er en del af den offentlige sektor, og at reglerne skal overholdes, siger Per Nikolaj Bukh til DR.

Den tidligere direktør for VUC Syd Hans Jørgen Hansen fratrådte selv sin stilling sidste sommer med øjeblikkelig virkning umiddelbart efter, at sagerne om institutionen begyndte at rulle. Han erstattes af Asbjørn Nielsen, der sætter sig i direktørstolen til maj, og til april får skolen også ny bestyrelsesformand.

Eksempler på sagerne:

  • VUC Syds medarbejdere kørte rundt i seks leasede BMW'er, som kostede skolen 5.500 kroner om måneden p er styk, og det er dobbelt så meget per bil som resten af skolens bilpakke, afslørede DR.

  • I mindst to tilfælde har ledelsen på VUC Syd bedt tidligere ansatte om at skrive under på en tavshedsklausul og på den måde begrænset deres ytringsfrihed. Tavshedsklausulen skulle sikre, at de tidligere ansatte ikke ytrede sig illoyalt om deres tidligere arbejdsplads. Det fremgik af to fratrædelseskontrakter, som DR har fået indsigt i.

  • En tidligere ansat på uddannelsesinstitutionen VUC Syd stod frem og fortalte til DR, at han blev bedt om at pynte på resultater fra undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed.

  • En aktindsigt viser, at VUC Syd's ledelse tidligere har haft Apple Watches for i alt 40.000 kroner, indtil skolen droppede denne praksis med begrundelsen "fejlvurdering", fortalte DR.

  • 380.000 kroner blev brugt på en studietur for 15 mand i bestyrelse og ledelse. Radio24syv kunne afsløre, at turen blev brugt på få dages fagligt indhold.

  • 3,8 millioner kroner blev brugt på at sende næsten 200 medarbejdere til udlandet på ture, kaldet ”Pædagogiske Dage”. Turene bød på 4-5 stjernes hoteller, festmiddage med fri bar og underholdning transporteret til udlandet.

  • De seneste tre år er der blevet brugt 1,6 millioner offentlige kroner på at sponsorere det lokale foreningsliv. Flere af kontrakterne indeholder modydelser som VIP-billetter, adgangskort og fribilletter.

  • Mere end 225.000 kroner blev brugt på at indrette den afgåede direktør Hans Jørgen Hansens kontor med både designermøbler og et Bang & Olufsen TV. Derudover hang der kunst for over 200.000 kroner på kontorets vægge.

  • I efteråret 2015 fik forhenværende direktør Hans Jørgen Hansen opbakning af bestyrelsen til en bygge-ordre på knap 45 millioner kroner til en lokal entreprenør, som direktøren selv har samarbejdet med om et privat ejendomsprojekt.