Efter møgsager på VUC Syd: Nu skal fraværsopgørelser også granskes

VUC Syds fraværsopgørelser skal nu undersøges, viser DR Syds aktindsigt.

Daværende direktør Hans Jørgen Hansen, som efter mediestormen i juni aftrådte med øjeblikkelig virkning. Arkivfoto: JydskeVestkysten (Foto: André Thorup © Andre Thorup)

VUC Syd skal nu igennem endnu et tilsyn.

Det sker efter en sommer, hvor Radio24syv har bragt en række afsløringer om uddannelsesstedets brug offentlige midler. Det er eksempelvis VUC Syds sponsoraftaler, dyre studieture og et designerkontor til den daværende direktør, der har været i søgelyset.

Men nu viser en aktindsigt, som DR Syd har fået, at det ikke kun er VUC Syds brug af penge, som skal granskes. Af aktindsigten fremgår det, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet også vil undersøge uddannelsesinstitutionens måde at opgøre fravær på.

I et skriftligt svar til DR Syd fortæller styrelsen, at den skærpede opmærksomhed omkring VUC Syds registrering af fravær kommer som en reaktion på mediernes omtale af skolens forbrug:

- Vi har som led i den skærpede overvågenhed valgt at inddrage VUC Syd i det tematiske tilsyn med fravær, skriver styrelsen.

Fem VUC’er er blevet udtaget til tilsynet og er blevet bedt om at redegøre for, hvordan skolerne følger op på regler om aktiv deltagelse, og hvordan der arbejdes med at nedbringe fravær hos kursisterne. Med andre ord vil styrelsen undersøge, om fraværet er korrekt registreret.

Tilsynet bliver taget alvorligt, da VUC Syd bliver målt på elevernes fravær, fortæller VUC Syds konstituerede direktør, Vinnie Lerche:

- Vi tager altid tilsyn alvorligt, og vi tager også dette alvorligt. Vi har helt klare regler for fremmøde og studieaktivitet, og det bliver praktiseret, siger hun.

Dyre studieture og lukrative sponsoraftaler

DR Syds aktindsigt viser også, at VUC Syd skal redegøre for de sager, som Radio24syv har afdækket i løbet af sommeren.

Det drejer sig blandt andet om sponsorrater til lokale foreninger, hvor både den forhenværende direktør og vicedirektøren havde en personlig gang i to af sportsklubberne.

Haderslev Golfklub fik sponsoreret 256.000 kroner. Det var på klubbens græsbaner, at den forhenværende direktør havde sin gang i mange år. Det samme gælder en lokal cykelklub i Haderslev, som vicedirektør Hans Juhl cykler i og også tidligere har været bestyrelsesmedlem af. Sponsoraftalerne har mødt kritik fra blandt andre Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, der har slået fast, at de offentlige midler, som skolen modtager, skal bruges på voksenuddannelse.

Det har også vakt opsigt, at 15 mand fra bestyrelsen og ledelsen på VUC Syd var på en otte dage lang studietur til Californien, hvor der både var tid til shopping og oplevelser, men kun få dages fagligt indhold. Turen kostede i 380.000 skattekroner.

I efteråret 2015 fik forhenværende direktør Hans Jørgen Hansen opbakning af bestyrelsen til en byggeordre på knap 45 millioner kroner til en lokal entreprenør, som direktøren selv har samarbejdet med om et privat ejendomsprojekt. Direktøren fortalte ikke bestyrelsen om det private samarbejde. Bente Hagelund, ekspert i offentlig forvaltning, vurderer, at der er truffet en ulovlig afgørelse med deltagelse af inhabile personer.

Ledelse koncentrerer sig om tilsynet

VUC Syd’s konstituerede direktør, Vinnie Lerche, vil ikke forholde sig til disse sager overfor pressen, men siger:

- Styrelsen skal have vores redegørelse, og fordi de er vores øverste myndighed, så er deres vurdering vigtig for os. Men vi er nødt til at afvente responsen fra styrelsen, før vi kan udtale os yderligere om det.

I morgen, tirsdag, skal VUC Syd afholde bestyrelsesmøde, hvor den blandt andet skal diskutere den redegørelse, der skal afleveres til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand og Venstre-borgmester i Haderslev Kommune, Hans Peter Geil.

De vigtigste afsløringer i VUC Syd-sagen

  • 380.000 kroner blev brugt på en studietur for 15 mand i bestyrelse og ledelse. Radio24syv kunne afsløre, at turen blev brugt på få dages fagligt indhold. Studieturen grænser til misbrug og mandatsvig, mener ekspert. Bestyrelsesformand H.P. Geil slår fast, at der var et fagligt indhold.

  • 3,8 mio. kroner blev brugt på at sende næsten 200 medarbejdere til udlandet på ture, kaldet ”Pædagogiske Dage”. Turene bød på 4-5 stjernes hoteller, festmiddage med fri bar og underholdning transporteret til udlandet. Helle Hedegaard, tidligere ansat ved VUC Syd, forklarer til 24Syv, at turen var luksuriøs og med et minimum af fagligt indhold.

  • På de seneste tre år er der blevet brugt 1,6 mio. offentlige kroner på at sponsorere det lokale foreningsliv. Flere af kontrakterne indeholder modydelser som VIP-billetter, adgangskort og fribilletter. Det på trods af, at Rigsrevisionen kritiserer sådanne sponsoraftaler. VUC Syd har svaret til Rigsrevisionen, at de som hovedregel ikke benytter sig af modydelserne.

  • Der er personsammenfald i to af sponsoraftalerne. En cykelklub er over seks år blevet sponsoreret med 60.000 kroner. Vicedirektør Hans Juhl er medlem af cykelklubben og tidligere bestyrelsesmedlem i klubben. Haderslev Golfklub har modtaget 256.000 kroner i sponsorater. Forhenværende direktør Hans Jørgen Hansen har i flere år spillet golf i klubben. Derudover har VUC Syds eventkonsulent, som blandt andet står for sponsoraftaler, været forretningsfører i golfklubben.

  • Den forhenværende direktørs søn, vicedirektørens datter, og bestyrelsesformandens kone er eller var alle ansat på VUC Syd.

  • Mere end 225.000 kroner blev brugt på at indrette den afgåede direktør Hans Jørgen Hansens kontor med både designermøbler og et Bang & Olufsen TV. Derudover hang der kunst for over 200.000 kroner på kontorets vægge.

  • I efteråret 2015 fik forhenværende direktør Hans Jørgen Hansen opbakning af bestyrelsen til en bygge-ordre på knap 45 millioner kroner til en lokal entreprenør, som direktøren selv har samarbejdet med om et privat ejendomsprojekt. Direktøren havde dog ikke fortalt om det private samarbejde, og eksperter fastslår, at direktøren har ført bestyrelsen bag lyset.

FacebookTwitter