Erfaren jæger tror ikke på vildsvinehegn: Vildsvinene svømmer over Flensborg Fjord

Sønderjyder skal mødes med minister om et vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland.

Afrikansk svinepest kan ødelægge dansk svineeksport. Derfor vil regeringen bygge et 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse. Samtidig har regeringen givet tilladelse til at vildsvin må skydes døgnet rundt. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Om få timer er der vildsvin på dagsordenen i Sønderjylland, når miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, indleder et borgermøde i Tønder. Med på mødet er lokale, der kommer til at mærke et 70 kilometer langt hegn, som skal holde vildsvin ude af Danmark.

Det halvandet meter høje hegn skal følge den dansk-tyske grænse og sikre, at vildsvin ikke bringer afrikansk svinepest med til den danske svinebestand.

Vildsvinehegnet skal mere eller mindre følge den dansk-tyske grænse. (Foto: (Grafik) Signe Heiredal © (c) DR)

Det skal håndteres ud fra faglighed og ikke hysteri, så vi kan få en smart løsning i stedet for det her panikindgreb.

Hans Kristensen, jæger og forfatter

Men ifølge jæger og forfatter til flere jagtbøger, Hans Kristensen, fra Lydersholm ved Tønder, nytter hegnet ikke noget. Han har fulgt vildsvinenes indvandring til Danmark de seneste ti år og forklarer, at vildsvinene slet ikke lever i området mellem Flensborg og Tønder. De lever øst for Flensborg og krydser Flensborg Fjord for at komme til Danmark.

Afrikansk svinepest
  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​ hos svin. Afrikansk svinepest smitter ikke mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør derfor ingen sundhedsmæssig risiko for mennesker.
  • Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark - dog på dansk landbrug uden for vores landegrænser.
  • I Europa sker smitte fra besætning til besætning oftest ved handel med grise, som er smittet, men endnu ikke har symptomer eller ved anvendelse af transportvogne, der ikke er ordentligt rengjort. Personer kan også videreføre smitten.

Kilde: Fødevarestyrelsen

- Det kan de nemt. Man ved, at vildsvin er utrolig vandglade og svømmer godt. De har krydset farvande, der er mere end dobbelt så bredde som Flensborg Fjord.

Hegnet er et "panikindgreb" og "hysteri"

Der er ingen planer om at skærme vildsvinenes rute over den cirka to kilometer brede fjord. Ifølge Hans Kristensen er hegnet langs grænsen derfor gennemført uden omtanke.

- Det skal håndteres ud fra faglighed og ikke hysteri, så vi kan få en smart løsning i stedet for det her panikindgreb, som har store konsekvenser for den øvrige natur og ingen effekt på vildsvin, siger han.

I Slesvig Holsten og Danmark håndterer man problemet ved at lade jægere skyde flere vildsvin både nat og dag og på den måde holde bestanden nede. Det tiltag er meget effektivt og vil alene kunne holde spredningen nede i Danmark, mener Hans Kristensen. Han fortæller, at der er så få vildsvin langs den dansk-tyske grænse, at risikoen for afrikansk svinepest er ekstremt lille.

- Så er det jo lidt dumt at smide 80 millioner kroner efter et hegn til ingen verdens nytte, i stedet for at bruge de midler til noget, man ved har en effekt, siger han.

Minister vil skabe dialog

Borgermødet, der bliver holdt i Tønder i aften, er første del af processen med at forhindre afrikansk svinepest i at sprede sig til de danske grise.

Ifølge miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, skal borgermødet være med til at skabe en god dialog med de lodsejere, der skal lægge jord til vildsvinehegnet.

Vildsvinehegnet
  • Hegnet bliver ca. 70 meter langt og etableres på land langs den dansk-tyske grænse.
  • Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, mens det graves ca. 50 cm ned i jorden.
  • Der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse.
  • Vejtrafik over grænsen kan fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengenreglerne.

Kilde: Naturstyrelsen

- Med en svineeksport på 11 mia. kroner på højkant, er det rigtigt vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre afrikansk svinepest på dansk jord. Det er jeg overbevist om, at de lokale lodsejere er parat til at hjælpe til med, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på syd@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.