Esben Lunde Larsen skal udspørges om Vadehavs-beskyttelse

Miljøministeren skal svare på, hvorfor Danmark ikke passer bedre på Vadehavet.

Miljø -og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) skal nu svare på, hvorfor Danmark ikke gør nok for at overholde forpligtelserne fra UNESCO om Vadehavsbeskyttelse. (Foto: Sarah Christine Nørgaard © Scanpix)

Miljøministeren skal nu svare på spørgsmål om den manglende danske indsats i Vadehavet.

Flere forskere og eksperter har i de seneste dage kritiseret, at Danmark gør ikke nok for at overholde forpligtelserne fra UNESCO. Men den ansvarlige minister for området, miljø -og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), har indtil nu ikke ville forholde sig til kritikken.

Men det kommer han til nu, siger Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet.

- Han må forholde sig til den meget hårde kritik, der har været fra eksperter. Ministeren skal svare på, hvad han vil gøre for at rette op på den mangelfulde monitorering, kontrol og indsats der er for Nationalpark Vadehavet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Kritikken handler om, at flere eksperter har påpeget, at Danmark ikke løfter sin del af ansvaret for at passe på Vadehavet. En naturpark, som løber langs den danske, tyske og hollandske kyst.

Her er Danmark blandt andet forpligtiget til at overvåge bestanden af fisk og ynglende fugle.

Men området er nedprioriteret, lyder det fra flere sider.

Og det får miljøordføreren for Socialdemokratiet til at kræve svar på den mangelfulde indsats.

- Esben Lunde Larsen har hvert eneste år, han har siddet i ministeriet, skåret ned på det. Det er nu nået et niveau, hvor vi ikke passer godt nok på Vadehavet. Jeg vil være med til at sikre, at vi får en bedre beskyttelse af Vadehavet. Det, vi gør nu, er ikke godt nok. Så må vi enten prioritere eller finde nye penge, siger han.

Gør Danmark ikke det, vil det få konsekvenser, frygter han:

-Vi skal gøre, hvad vi kan, for at beskytte vores del af Vadehavet. Vi har et fælles ansvar for at passe vores natur. Det skylder vi natur, turistindustri og de andre lande, der løfter en stor opgave.

Facebook
Twitter