Flere tusind år gamle urner i CT-scanning: Gemmer på mystisk metal

To urner fra den romerske jernalder er blevet scannet på Sygehus Sønderjylland.

Urnerne, som er cirka 2000 år gamle, er udgravet på gravpladsen Tombølgård på Als. (Foto: Sygehus Sønderjylland)

Normalt er det lyslevende mennesker, der bliver CT-scannet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Men onsdag eftermiddag skulle to urner fra den ældre romerske jernalder igennem den højteknologiske undersøgelse anno 2018.

For et par uger siden blev urnerne gravet op af den sønderjyske muld på gravpladsen Tombølgård på Als, der stammer fra omkring Kristi fødsel. Danske arkæologer har kendt til gravpladsen siden 1920’erne, og med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen fik arkæologer fra Museum Sønderjylland fornylig mulighed for at udgrave resten af pladsen.

En rig gravplads

CT-scanningen skal afsløre, hvad urnerne gemmer på, og give arkæologerne et unikt øjebliksbillede af indholdet, før de bliver åbnet. CT-scanningen kan samtidig give et tredimensionelt billede af, hvordan indholdet er lagt sammen.

En af dem, der har glædet sig mest, er museumsinspektør Mads Leen Jensen. Han har fulgt gravpladsen siden sin studietid, da den tidligere har vist sig at være særlig rig. Derfor har han høje forventninger til indholdet.

- Jeg ved, der er noget metal i, og at det ikke er jern. Som minimum er der i hvert fald to dragtsmykker af bronze, som vi kalder fibler. Det svarer til en sikkerhedsnål og har samme funktion, siger han.

- Graven var ret rig og havde et romersk bronzefad, som kun toppen af samfundet på det tidspunkt havde adgang til. Der har gået amatørarkæologer ude på marken med metaldetektorer og fundet guldsmykker og andre ting.

  • Der er tidligere blevet fundet et romersk bronzefad i samme område. (Foto: Sygehus Sønderjylland)
  • Mads Leen Jensen fra Museum Sønderjylland (til venstre) har fulgt gravpladsen, hvor urnerne er fundet, siden sin studietid. (Foto: Sygehus Sønderjylland)
1 / 2

Nyt samarbejde

Det er første gang, at Sygehus Sønderjylland tager imod urner med rester af forhistoriske mennesker. Den særlige CT-scanning er nemlig et pilotprojekt mellem Museum Sønderjylland og sygehuset i Aabenraa.

Og hvor arkæologerne får ny viden om fortiden, får sygehusets ansatte mulighed for at afprøve deres udstyr på en ny måde. Det er også første gang, at den ledende overlæge Henrik Wittenkamp Struckmann har prøvet noget lignende. Også han er spændt på indholdet.

- Spørgsmålet er, hvad det er, når vi får kigget den enorme datamængde igennem. Indtil videre har vi næsten 20.000 billeder at gå i gang med, siger han.

Ifølge Mads Leen Jensen ved man med sikkerhed, at urnerne indeholder knoglerester.

- Da de kremerede dengang, kom de slet ikke op i de temperaturer, som vi kan i dag. Når man kremerer i dag, er det pulver, der er i en urne. I forhistorisk tid var det fragmenterede knoglestykker fra fem centimeter og ned til en halv centimeter, siger han.

Forskellige gravgaver

Efter CT-scanningen kan Mads Leen Jensen hurtigt se, at urnerne gemmer på flere skatte.

- Jeg kunne helt klart genkende nogle forskellige gravgaver. Tydeligt var der et hestebidsel, som var kommet med ned til den gravlagte. Der var også nogle beslag til et drikkehorn, som også er noget, vi ser i rige grave på denne tid omkring Kristi fødsel, siger han.

Museumsinspektøren er også overbevist om, at urnerne indeholder romersk import. Sidst, det blev fundet i Sønderjylland, var i 1970'erne.

- Der er tale om en romersk produceret kasserolle i bronze, som i Romerriget blev brugt til skænkning af vin. I ældre romersk jernalder ser vi kun sådan en genstand i rige, højstatus grave.

Nu skal de 2000 år gamle urner sendes videre til museets konserveringsværksted, hvor de bliver tømt og metalgenstandene konserveret.

Knogleresterne skal herefter analyseres, så arkæologerne får et billede af, hvor gamle personerne har været, om det er mænd eller kvinder, og om de har været syge. Det kan stadig ses på knogleresterne, selvom de blev brændt for 2.000 år siden.

Facebook
Twitter