Forældreformand: Mor og far skal tage ansvar for børns trivsel i skolen

Hvis børn ikke trives i skolen, så har mor og far lige så stort ansvar som læreren.

Hvis børn ikke trives i skolen, så er det ikke bare lærerens og skolens skyld. Forældrene har også et stort ansvar, mener formanden for Skole og Forældre.

Det kan være svært at koncentrere sig om ligninger, brøker og tysk grammatik, hvis man bliver mobbet eller ikke har nogen at lege med i frikvarteret.

Børns sociale trivsel hænger tæt sammen med deres faglige trivsel, og derfor har Undervisningsministeriet for første gang fået lavet en national trivselsmåling i folkeskolen.

Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i undersøgelsen, hvor omkring 470.000 elever fra 4. til 9. klasse har svaret på spørgsmål om deres trivsel i hverdagen. A4 har analyseret svarene, og samlet set tegner undersøgelsen et meget broget billede af trivslen i de danske folkeskoler.

Opbakning fra hjemmet er vigtig

Nogle skoler er helt i top med glade børn, mens der andre steder er en større andel af børn som mistrives. Og det kan blandt andet skyldes et utilstrækkeligt skole-hjem samarbejde, mener formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, fra Varde.

- Alle skoler arbejder med trivsel. Men hvis det skal være en succes, så kræver det, at man har hjemmene med, siger Mette With Hagensen.

Stort set alle skoler opstiller regler og rammer for, hvordan eleverne skal fungere sammen i skolen. Men det nytter ikke, hvis der ikke er opbakning fra forældrene, mener Hagensen.

Tal ikke grimt om de andre

- Det handler meget om det sprog, der bliver talt derhjemme. Hvis forældrene taler grimt om kammerater eller lærere og omtaler fag som kedelige, så er det den bagage børnene tager med i skole. Og så er det svært for skolen at få succes med deres trivselsregler, siger Mette With Hagensen.

Hun mener, at undersøgelsen skal bruges konstruktivt på de skoler, hvor trivslen er udfordret. Blandt andet til at få forældrene mere på banen.

- Vi ved jo godt, at det er svært for børnene at høre efter i timen, hvis de sidder og bekymrer sig om, hvad de andre siger om dem, og om de har nogle at lege med i frikvarteret. Så den sociale trivsel er helt afgørende, siger Mette With Hagensen.

Facebook
Twitter