Forsker: Pas på med adgangskrav til gymnasiet

Forsker advarer mod at indføre for skrappe adgangskrav til gymnasiet.

Der skal indføres adgangskrav til gymnasierne, det er politikerne sådan set enige om, men de diskuterer stadig, hvor grænsen skal gå. Og diskussionen kører i øjeblikket.

Regeringen siger 2 i dansk og matematik. Venstre siger 4. Dansk folkeparti foreslår, at man skal have 6 i gennemsnit, mans Liberal Alliance går endnu højere og siger, at man skal have 7.

Men det kan få konsekvenser at sætte grænsen for højt, mener Kristian Thor Jakobsen, der er forskningschef i tænketanken Kraka. Det kan blandt andet gå ud over unge fra familier, hvor forældrene har korte uddannelser.

- Der er en tæt sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesbaggrund, og de karakterer man opnår i grundskolen og i gymnasiet. Så hvis man indfører et skrapt karakterkrav, så risikerer man at straffe en del af de børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene har kortere uddannelser, fordi man typisk har sværere ved at få et højt snit i grundskolen, siger Kristian Thor Jakobsen.

Drenge kan blive tabt

Drengene kan også blive hægtet af, hvis man indfører adgangskrav til gymnsiet. De er nemlig langsommere i udviklingen, og derfor kan de klare sig dårligt i folkeskolen, men stadig klare sig ganske godt i gymnasiet, siger forskningschefen.

- Drengene halter overordnet set efter pigerne i grundskolen, blandt andet fordi, at de har en langsommere kognintiv udvikling. Det vil sige, at de har et lavere snit i grundskolen, men mange af dem indhenter det sidst i teenageårene - altså lige omkring gymnasiet, siger Kristian Thor Jakobsen.

- Mad adgangskrav kan man sige, at det giver en fordel til pigerne frem for drengene, for man risikerer at afskære nogle drenge fra at komme ind på den ungdomsuddanelse, de gerne vil ind på, fortsætter han.

Større chance for at fuldføre

Men Kristian Thor Jakobsen afviser ikke, at hvis man er god karaktermæssigt i folkeskolen, så har man også større chance for at gøre det godt i gymnasiet.

- Jo højere karakterer du får i grundskolen, jo større sandsynlighed er der også for at man gennemfører den gymnasiale uddannelse, siger han.