Forskere: Forbud mod købesex gør det farligt at være prostitueret

En gruppe danske forskere vil havde prostitution afkriminaliseret for de prostitueredes skyld.

Gør det lovligt at drive bordeller i Danmark - så får de prostituerede bedre forhold, mener danske forskere. (© Colourbox)

I Danmark er det tilladt at købe og sælge sex, men rufferi, det vil sige bordeldrift, er forbudt.

Sådan er det ikke i Tyskland. Her blev både prostitution og bordeldrift gjort fuldstændig lovligt i  2002.

Og det er den bedste vej at gå, hvis man vil problemerne i prostitutionsbranchen til livs, mener en gruppe danske forskere. 

EU vil forbyde prostitution

Står det til EU, så er den fri prostitution dog på vej ud. Europa-Parlamentet har for nylig forestlået et forbud mod at købesex i hele EU, lige som man kender det fra Sverige.

Forslaget får støtte fra flere organisationer, men en gruppe af 26 danske forskere advarer tager afstand fra Europa-Parlaments anbefaling.

- Vi mener, at det gør forholdene mere usikre for de prostituerede. Hele sexhandelen rykker under jorden. Det gør det farligere for dem, der sælger sex, og det gør det sværere for politiet at opklare den kriminalitet, der findes nogle steder i branchen, siger gruppens talsmand,  Christian Groes, der er adjunkt i kultur og sprogmødestudier på Roskilde Universitet.

Spørg de prostituerede hvad de vil have

Forskerne mener i stedet, at man bør gøre både prostitution og bordeldrift lovligt i Danmark.

- I dag kan man for eksempel ikke have en dørmand til at passe på, hvis der skulle komme en voldelig kunde eller en kriminel bande, for så bliver dørmanden anset for at være en alfons, og han kan blive dømt efter rufferiparagraffen. Derfor gælder det om at afkriminalisere branchen, så de prostituerede kan få mere sikre forhold, siger Christian Groes.

Han foreslår, at de danske politikere tager ved lære af den måde, man har behandlet prostitution på i New Zealand.

- Der har man spurgt de prostituerede, hvad de har behov for og hvilken hjælp, de gerne vil have. På den måde kan man både hjælpe dem, der gerne vil ud af branchen, og dem, som gerne vil fortsætte, kan man skabe bedre forhold for, så man undgår overgreb og stigmatisering, siger han.

Facebook
Twitter