Gråsælen yngler igen i Vadehavet

Gråsælen er tilbage som ynglende art i den danske del af Vadehavet efter femhundrede års fravær.

For første gang siden 15oo-tallet er der observeret ynglende gråsæler i den danske del af Vadehavet. Et tegn på at arten nu er tilbage som ynglende art i Danmark. (Foto: Helge Røjle)

Det var en af de glædelige opdagelser, der blev gjort, da Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg foretog en optælling af gråsælerne i det danske Vadehav på årets næstsidste dag.

Her observerede de nemlig en nyfødt unge med sin moder på en af de fjerntliggende sandbanker.

Opdagelsen er glædelig, fordi det er første gang, at der er observeret ynglende gråsæler siden arten forsvandt i 1500-tallet.

Spottet under optælling

Det var under den årlige vintertælling af sælbestanden, at den ynglende sæl blev spottet, fortæller Lasse Fast Jensen, der er museumsinspektør for Fiskeri- og Søfartsmuseet.

- Vi kunne se navlestrengen på den lille unge, der lå sammen med sin mor, fortæller en begejstret museumsinspektør.

Førhen var gråsælen en talrig art i Vadehavet, men efter intensiv jagt og en stigende befolkning af området forsvandt de fra området.

Yderst glædeligt

Først i 1980´erne begyndte sælerne at yngle i den tyske og hollandske del af Vadehavet. En fredning af gråsælen har betydet, at bestanden igen er vokset, og nu er begyndt at genindvandre i den danske del af Vadehavet, fortæller Lasse Fast Jensen.

Gråsælen har været observeret i Vadehavet i nogle år, men først nu har man observeret at de yngler.

- Det er en yderst glædelig nyhed, og en usædvanlig observation. Vi måtte flyve et par ekstra runder for at være helt sikre, fortæller den glade museumsinspektør.

Efter de to storme i weekenden, Egon og Dagmar, har man ikke observeret den ynglende moder og baby. Men vi håber de har det godt, siger Lasse Faust Jensen.

Fast ynglende art

Selvom gensynet med en ynglende gråsæl i Vadehavet ud for Danmark er en glædelig og usædvanlig nyhed, har der dog været ynglende gråsæler i de indre danske farvande siden 2003. Men med opdagelsen fra Vadehavet tyder meget nu på, at de er tilbage for alvor som en fast ynglende art i Danmark.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter