Håndværkere dropper Skrydstrup-opgaver: Staten er alt for sløv til at sige endeligt ja

Naboer til F35-fly måtte vente halvandet år på at få godkendt støjisolering.

Carsten Lorenzen, der er tømrermester i Vojens, orker ikke længere at give tilbud på den statsbetalte støjisolering af huse i Skrydstrup. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses sagsbehandling krævede alt for meget tid på kontoret, fortæller han. (Foto: © Niklas Møller Jørgensen)

Både håndværkere og naboer til Flyvestation Skrydstrup er trætte af at vente.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behandling af sager, der vedrører støjisolering af huse i den sønderjyske by Skrydstrup, er nemlig alt for langsom, mener de.

Siden sommeren 2020 har over 1.000 husstande kunnet søge om at få sat nye vinduer og døre i, som kan dæmpe støjen fra de kommende F35-kampfly, der skal lande og lette fra området næste år.

Vera Lund og ægtemanden fik indhentet to tilbud fra håndværkerne, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse krævede for at give den endelige godkendelse om støjisolation. Men tilbuddene blev hurtigt forældede.

- Der gik jo flere måneder, inden vi hørte fra Forsvaret. Så det var lige før, at håndværkerne rev hovedet af sig selv, fordi vi så kunne begynde forfra.

Ægteparret måtte derfor flere gange bede om nye tilbud hos de to håndværkere.

- Og så blev det bare dyrere, fordi byggematerialerne steg i pris. Så hvis Forsvaret havde handlet lidt hurtigere, var tilbuddene ikke blevet så dyre, siger Vera Lund.

Naboerne omkring Flyvestation Skrydstrup er inddelt i to zoner baseret på støjniveauet fra de nye F-35-kampfly. Zonerne på kortet her er vejledende.
Naboerne omkring Flyvestation Skrydstrup er inddelt i to zoner baseret på støjniveauet fra de nye F-35-kampfly. Zonerne på kortet her er vejledende.

'Det blev for bøvlet'

DR Nyheder har talt med flere lokale håndværkere, som helt har droppet at lave støjisolering, fordi det ikke kan betale sig, når sagsbehandlingen er så omstændig og langtrukken, som den har vist sig at være.

En af dem er tømrermester Carsten Lorenzen, der sammen med en enkelt svend, driver en snedkerforretning i Vojens.

- Jeg bød ind på nogle opgaver, men det var for bøvlet at lave de tilbud. De skulle indeholde delpriser på hvert rum, så jeg brugte rigtig meget tid på hvert tilbud. Og så er man jo ikke sikker på at få opgaven.

Han blev især frustreret over, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse var så langsomme til at give den endelige godkendelse – tilbuddet skulle justeres for mange gange undervejs, mener han.

- Så kan man bruge en masse tid på at regne det hele om igen. Det er ikke fair, siger Carsten Lorenzen.

Det er spild af folks tid

Anders Sørensen er også indehaver af en lokal tømrerforretning. Han genkender billedet af den besværlige og langsommelige sagsbehandling hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- Det har kostet rigtig mange timer på kontoret, fortæller han.

Ikke længe efter at man åbnede for ansøgninger om at få sit hus støjisoleret, udsendte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nye skærpede regler, som støjisoleringen skulle leve op til.

- På det tidspunkt havde vi lavet cirka 30 tilbud, som vi så kunne smide væk og starte forfra igen. Det er spild af folks tid. De fleste har jo travlt nok i forvejen.

Anders Sørensen bor selv i området ved Flyvestation Skrydstrup og har 16 mand ansat. Det gør, at han både føler sig forpligtet og har kræfterne til at blive ved med at lave tilbud på de støjisolerende renoveringer i området, fortæller han. Men han forstår udmærket, hvorfor mange af hans kolleger takker nej til opgaven.

Og det gør, at flere af hans kunder har svært ved at finde håndværkere, der vil give et modtilbud, fortæller han.

- Vi har flere sager, hvor tilbuddene har ligget ude ved kunderne i 3-5 måneder, før de er vendt tilbage, fordi de ikke havde et andet tilbud før. I de tilfælde har vi måttet opdatere vores tilbud på ny, inden de kunne sendes ind til Forsvaret.

Forsvaret beklager lang ventetid

Henrik Rønnow (S), der er medlem af et særligt Skrydstrup-udvalg i Haderslev Kommune, vil nu arbejde for, at kommunen retter henvendelse til Forsvaret, så det kan blive opklaret, hvorfor sagsbehandlingen er så lang.

- Det er dybt utilfredsstillende. Det kan ikke være den enkelte håndværker og nabos ansvar at slås med de lange ventetider. Det er noget, som vi skal hjælpe med fra kommunal side, siger Henrik Rønnow, der er anden viceborgmester i Haderslev Kommune.

Og Venstre-borgmesteren Mads Skau er enig. Han vil sørge for, at der holdes fast i en dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, så naboerne kan få en ordentlig behandling, og at det er attraktivt for de lokale håndværere at give tilbud på projekterne i Skrydstrup, siger han.

- Naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal have deres huse støjisoleret, før de nye F35-fly kommer næste år.

I et skriftligt svar til DR Nyheder beklager Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse den lange sagsbehandling, men begrunder det med, at det særligt i opstarten var nødvendigt med en omhyggelig kontrol af støjrapporterne og de indkomne tilbud fra håndværkere.

- Det er beklageligt, at de første sager har trukket ud, men den aktuelle sagsbehandlingstid er i øjeblikket to måneder, og den forventes reduceret yderligere, skriver de.