Højgravide Wanwipa har mistet sin sygesikring: Ved ikke, hvor hun skal føde

Wanwipa Jailert kan ikke få dækket udgifterne til sin fødsel, selvom hun betaler skat i Danmark.

Parret frygter, at Wanwipa Jailert bliver nødt til at føde hjemme. (Foto: Ulrik Stadler Bang © dr)

Højgravide Wanwipa Jailert er gået en uge over termin.

Tasken til sygehuset er pakket, barnevognen og barnestolen er klar, men Wanwipa Jailert ved ikke, hvor hun skal føde sit barn.

Hun var ellers mødt op på sygehuset med en aftale om at skulle sættes i gang. Men Wanwipa Jailert og hendes mand Søren Jørgensen måtte pakke sammen igen og forlade sygehuset. Wanwipas særlige sundhedskort var nemlig blevet annulleret.

Wanwipa Jailert er thailandsk statsborger. Hun bor i Tyskland med sin danske mand, men er grænsependler, der arbejder og betaler skat i Danmark.

Alligevel kan hun ikke få fødslen betalt hverken i Danmark eller Tyskland.

- Det er en meget speciel situation, for hun arbejder og betaler jo skat i Danmark. Vi ved simpelthen ikke, hvor vi skal tage hen, siger Søren Jørgensen. Han taler på Wanwipas vegne, fordi hun har svært ved at tale dansk.

Forvirret over reglerne

Wanwipa Jailert har tidligere haft det særlige sundhedskort, der giver hende ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark. Samtidig dækker det særlige sundhedskort for eventuelle behandlinger i andre lande i EU.

Wanwipa Jailert har tidligere fået brev om, at hun har ret til at få det særlige sundhedskort. Nu er det imidlertid blevet annulleret. (© Wanwipa Jailert.)

Nu har parret fået besked om, at hun ikke lever op til betingelserne for at få kortet.

- Vi er forvirrede over reglerne. Det er før blevet annulleret, men hver gang har vi forstået det sådan, at annulleringen var en fejl. Det er svært for os at finde rundt i, fortæller Søren Jørgensen.

Peter Hansen er leder af infocentret Region Sønderjylland - Schleswig i Padborg.

Han fortæller, at ægteparret står i en vanskelig situation, fordi Wanwipa Jailert er en såkaldt tredjelandsborger. Det vil sige, at hun ikke er statsborger i et land, der indgår i EU-samarbejdet.

- I en akut situation vil man få hjælp på et sygehus, men når vi taler om planlagt medicinsk behandling, så gælder de internationale forsikringsregler. Her må vi desværre konstatere, at der stadigvæk er huller i dækningen, siger han.

Flere søger vejledning

Infocentret får cirka 10 til 15 henvendelser fra tredjelands borgere som Wanwipa Jailert, der søger vejledning om sygesikringen.

- Vi fortæller dem, at det ikke er en god idé at tage arbejde i Danmark som tredjelands borger i Tyskland. Man er ikke dækket af de internationale sociale systemer, og det gør det faktisk umuligt for dem at være grænselandspendlere, siger Peter Hansen.

Wanwipa Jailert kan gå i fødsel, hvert øjeblik det skal være.

I mellemtiden arbejder hendes mand Søren Jørgensen nu på højtryk for at forsøge at skaffe hende en dansk opholdstilladelse og adresse.

- Vi håber på en hurtig afklaring fra myndighederne. De vil forhåbentlig hjælpe os, når de hører om den situation, vi står i, siger han.

Vil ikke kommentere konkrete sager

Det er Udbetaling Danmark, der sidder med sygesikringen. Her kommenterer man ikke på konkrete sager, men Udbetaling Danmark har sendt en skriftlig udtalelse om forholdene for ægtepar, der ikke bor i Danmark:

- Hvis et ægtepar ikke bor i Danmark, kan man ikke sige noget generelt. Sygesikringen afhænger helt af individuelle forhold, som for eksempel hvilket land parret flytter til, deres job og ægtefællens statsborgerskab, står der.

- Vi opfordrer til, at man kontakter Udbetaling Danmark International Sygesikring, som kan svare på, hvordan dækningen vil blive, hvis man flytter til udlandet med sin udenlandske ægtefælle.

Hul i dækningen

Ifølge leder er infocentret Region Sønderjylland - Schleswig Peter Hansen, er der kun to muligheder for Wanwipa Jailert, hvis hun vil undgå selv at skulle betale for fødslen.

Den ene er, at hun får opholdstilladelse og adresse i Danmark. Den anden er, at hun får arbejde i Tyskland i stedet for Danmark.

- Det er en af følgerne af det danske retsforbehold i EU-samarbejdet. Det gør nemlig, at Danmark har et tredjelands-forbehold, som også gælder tredjelands-borgere i grænseregionen i Tyskland, siger Peter Hansen.

Hvis parret ikke lykkedes med at få opholdstilladelsen på plads, må de selv betale for, at Wanwipa Jailert kan føde på et hospital. Konsekvensen kan ifølge Søren Jørgensen blive, at Wanwipa Jailert måde føde hjemme.