Hørehæmmede takkede nej til hurtigere høreapparater

Ventetiden på høreapparater stiger, men folk takker nej til hurtig undersøgelse i Sønderborg.

Politikerne i Region Syddanmark vil igen forsøge at finde en løsning på de lange ventetider på regionens høreklinikker. (Foto: Malte Kristiansen © Scanpix)

I august sendte Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital sammenlagt 1.450 breve til hørehæmmede borgere. De fik tilbud om at komme hurtigere til undersøgelse på den nyoprettede regionale høreklinik i Sønderborg.

Kun 32 borgere sagde ja tak til tilbuddet. Den Regionale Høreklinik i Sønderborg er ellers gearet til at tage imod 1.500 patienter årligt.

Der er for langt at køre for borgerne, der ikke bor tæt på Sønderborg, mener Majbritt Garbul Tobberup, landsformand for Høreforeningen.

- Der bliver ikke betalt for transporten, og det er to til tre besøg, at borgeren skal til Sønderborg for at få behandling de første seks måneder. Det er selvfølgelig godt, at man laver et forsøg, men det er ikke tilstrækkeligt, mener hun.

I Region Syddanmark er formanden for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), enig i, at der er for lange ventetider. Men han mener ikke køreturen til Sønderborg er et problem for hørehæmmede.

- Der er mange situationer, hvor man skal køre for at komme på sygehuset. Alt kan ikke ligge ét sted, siger han.

Ventetiderne vokser

Den Regionale Høreklinik blev oprettet for at komme de lange ventetider til livs, men mange steder er det gået lige omvendt.

Ventetiderne er således steget på alle syddanske sygehuse med undtagelse af Sygehus Sønderjylland siden foråret.

For at få tilbuddet om at blive behandlet i Sønderborg skal borgeren enten have stået på venteliste på eget hospital i minimum 12 måneder, eller have udsigt til at gøre det.

De 1.450 borgere opfylder kravene for at blive såkaldt ’omvisiteret’, men det er ikke lykkes at lokke borgerne til Als, hvor ventetiden på klinikken i Sønderborg er fem uger.

Det er for dårligt, mener Majbritt Garbul Tobberup, der er landsformand for Høreforeningen.

- Det er et lillebitte skridt i den rigtige retning, men man har stadigvæk fastholdt – i hvert fald indtil nu – at det kun er dem med udsigt til 12 måneders ventetid, der får det tilbudt. Og det mener vi simpelthen ikke er godt nok. I bund og grund burde man tilbyde det til alle, siger hun.

Så lang tid venter hørehæmmede på undersøgelse

Ventetid på forundersøgelse på offentlige høreklinikker (i uger)

Ventetid på høreapparater er over 100 uger

Mange steder i landet er ventetiden på høreundersøgelse steget kraftigt. Værst ser det ud i Odense og Vejle, hvor ventetiden er over 100 uger på en høreundersøgelse, viser tal fra Venteinfo og Høreforeningen.

Siden januar 2013 er ventetiden steget på 11 hospitaler, mens det kun er lykkedes Aarhus Universitetshospital, Nykøbing, Falster og Thisted at nedbringe ventetiden.

Ventetiderne i Region Syddanmark er uacceptable mener, formand for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S).

- Vi arbejder intenst på at få gjort noget ved ventetiderne. Hvis der stadig er problemer, må vi tage det op i forbindelse med budgetforhandlingerne og måske åbne flere garantiklinikker rundt omkring.

De lange ventetider i Region Syddanmark bliver taget op på et udvalgsmøde i morgen. Politikere overvejer, om hørehæmmede kun skal til Sønderjylland en del af tiden, mens resten af behandlingen foregår på patientens lokale hospital.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter