Hvor høj er støjen egentlig fra kampflyene i Skrydstrup? Naboer har ventet år på støjmålere

Efter to års ventetid er 11 måleapparater stadig ikke sat op omkring flyvestationen.

Steen Andersen bor tæt på Flyvestation Skrydstrup. Nabohuset ligger i rød zone og er blevet opkøbt af staten. Steens hus ligger i gul zone, og han har fået en kompensation på 70.000 kroner. Billedet er fra 2019, hvor DR også besøgte ham.

De er blevet lovet af politikerne i Folketinget, at støjen fra kampflyene i deres baghave skal måles.

Men de 11 måleapparater, som skulle sættes op ved Flyvestation Skrydstrup, er stadig ikke sat op, selvom de skulle have været der for to år siden.

Steen Andersen bor tæt på Flyvestation Skrydstrup. Næste år skal de nye F-35-kampfly ankomme til flyvestationen. De støjer mere end de nuværende F-16-fly, så for at holde øje med, om støjen påvirker naboerne for meget, skal 11 støjmålere sættes op.

- Jeg har ingen tiltro til, at de kommer, inden F-35-flyene kommer, siger Steen Andersen.

Naboerne til flyvestationen vil gerne have støjmålerne op hurtigst muligt, så man kan sammenligne den nuværende støj fra F-16-flyene med den kommende støj fra F-35-flyene.

- Vi skulle have haft nogle konkrete og faste målepunkter for F-16-støjen, så vi kunne sammenligne det, når vi får de nye fly, siger han.

Lige nu kan Steen Andersen kun forholde sig til de beregninger, som er lavet af eksperter. Men han ønsker også at se de konkrete tal for støjmålerne.

- Det betyder noget for mig og min familie at kende fakta. Hvis vi skal kunne se vores fremtid her, så skal vi vide noget mere om virkeligheden, siger han.

Naboforening: Støjmålere kan få afgørende betydning

De lokale har slået sig sammen i en forening, Flyvestation Skrydstrups naboer, og her mener de, at støjmålerne kan gå hen og få en afgørende betydning for, om de borgere, der lige nu er i rød zone, kan sælge deres hus til staten.

Området er skarpt inddelt i to zoner. Det er eksperter, der har beregnet, hvordan støjen lyder i nærheden af flyvestationen. Nogle borgere har dog lavet deres egne målinger med lydudstyr, som viser, at det støjer mere, end beregningerne kommer frem til.

Derfor vil naboerne gerne have støjmålerne op, så de kan se om beregningerne passer på den støj, som borgerne omkring Skrydstrup lever med hver dag.

Naboerne omkring Flyvestation Skrydstrup er inddelt i to zoner baseret på støjniveauet fra de nye F-35-kampfly. Zonerne på kortet her er vejledende. Kort: Google. Grafik: Lærke Kromann

Næstformanden i foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, John Vergo, mener, at hvis støjmålerne måler mere støj, end de hidtige beregningerne viser, så kan hele modellen for kompensation ændre sig. Flere naboer vil have mulighed for at sælge deres hus til staten, så de kan flytte fra området, mener han.

- Det vil gøre, at nogle huse kan få ret til at blive opkøbt i stedet for. Man kunne godt forestille sig, at visse dele af området kunne falde ind under en rød zone i stedet for en gul zone, siger John Vergo.

Derfor har han også svært ved at forstå, at støjmålerne er så forsinket.

- Det virker lidt underligt, siger han.

De nye F35-kampfly skal ankomme til Flyvestation Skrydstrup i 2023. Beregninger viser, de larmer mere end F16-kampfly, og derfor skal naboerne have støjmålere i området, så man kan holde øje med støjen. Arkivfoto. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix Denmark)

Det er vigtigt at kende de rigtige tal for, hvor meget støjen fra kampflyene generer. Det siger Dorte Hammershøi, der er professor i lyd og hørelse ved Aalborg Universitet.

- Det er vigtigt at få målt støjen, som den faktisk er, så borgerne har en mulighed for at vide, hvad de er udsat for. Det er det samme som andre miljøfaktorer. Vi vil jo også gerne vide, hvad der er i drikkevandet og i jorden, der hvor vi bor, siger hun.

'Forsvarsministeren skal involveres'

For to år siden meddelte daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S) i en orientering, at støjmålerne ville blive forsinket. De skulle have været klar i 2020, men de ville først blive klar i første kvartal 2022, meddelte hun Forsvarsudvalget.

Nu skriver vi september 2022, og støjapparaterne er stadig ikke kommet op. Det giver kritik fra Venstres medlem af Folketingets forsvarsudvalg, Hans Christian Schmidt. Han bor selv tæt på flyvestationen og kender til støjen.

- Når vi har lavet en aftale om, at måleudstyret skal sættes op, så er det vigtigt at få det gjort. For man skal kunne regne med det, vi siger, lyder det fra Hans Christian Schmidt (V).

Venstre er en del af forligskredsen og har været med til at beslutte, at støjmålerne skal op. Har du gjort nok for at de her målere blev sat op?

- Folketinget skal ikke gå og kontrollere, om ministeren laver det arbejde, som de er sat til. Vi har jo besluttet, at de skal sættes op. Så jeg synes, det er meget overraskende, at man ikke lever op til det.

- Så det her kommer vi til at diskutere på det kommende udvalgsmøde, og så bliver forsvarsministeren involveret, siger han.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) stiller ikke op til interview. Forsvarsministeriet skriver blandt andet i et svar til DR, at de første dele af flystøjsovervågningssystemet forventeligt tages i brug inden udgangen af 2022.

Derudover vil der blive holdt et informationsmøde, inden støjmålerne bliver sat op, hvor borgere fra området bliver klogere på systemet og en tidslinje for den samlede ibrugtagning af systemet præsenteres.