I dag er det 95 år siden Sønderjylland blev dansk

I dag er det præcis 95 år siden, at Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark.

Sønderjylland blev atter dansk i 1920 ved afstemningen. Forud var gået 56 år, hvor de dansksindede sønderjyder var blevet udsat for massiv undertrykkelse. (© Colourbox)

I dag er det præcis 95 år siden Sønderjylland  stemte sig hjem til Danmark efter 56 år under tysk herredømme. Sønderjyder og sydslesvigere gik den 10. februar 1920 til stemmeurnerne for at afgøre om området skulle være tysk eller dansk.

Baggrunden for afstemningen var, at Danmark mistede området fra Kongeåen til Ejderen ved nederlaget i 1864. Derefter levede befolkningen i Nordslesvig (Sønderjylland) under tysk herredømme i 56 år.

Og de dansksindede sønderjyder blev i alle årene udsat for flere former for undertrykkelse for at germanisere befolkningen, fortæller museumsinspektør Rene Rasmussen fra Museum Sønderjylland.

- Fra preussisk side havde man den grundopfattelse, at man havde befriet de slesvigske brødre fra det danske åg, og så forventede man, at de dansksindede nordslesvigere i løbet af kort tid ville blive gode preussere. Men det skete ikke. De blev ved med at være danske, fortæller museumsinspektør Rene Rasmussen.

Journalister og redaktører røg i fængsel

Tyskerne søgte en forklaring på den manglende succes med at germanisere de dansksindede nordslesvigere. Og fandt blandt andet en forklaring i den danske presse.

Gennem de mange år under fremmed herredømme var der danske aviser i alle byer, og aviserne holdt sønderjydernes kontakt med det danske sprog og den danske kultur vedlige. Aviserne var samtidig politisk talerør for den danske bevægelse.

Det betød, at de danske redaktører og journalister derfor jævnligt røg i fængsel, fortæller museumsinspektør Rene Rasmussen.

- Dem slog man hårdt ned på. Preussen var en retsstat, så man kunne ikke umiddelbart smide dem i fængsel, som man gør det i mange lande i dag. Man var nødt til at føre dem for en dommer og dømme dem. Og det var ofte for småting, fortæller Rene Rasmussen.

Tvangsfjernede børn fra dansksindede familier

I løbet af den tyske tid faldt der flere end 70 fængselsdomme på sammenlagt 16 år mod dansksindede sønderjyske journalister og redaktører.

- Det gik hårdest ud over den mest markante, nemlig redaktør Jens Jessen fra Flensborg Avis. Han alene sad 4 1/2 år i fængsel, fortæller Rene Rasmussen.

Tyskerne forsøgte at undertrykke danskheden på mange måder, blandt andet begyndte myndighederne på et tidspunkt at tvangsfjerne børn fra dansksindede familier.

Statsfjendtlig ånd

I 1890'erne besluttede myndighederne i Nordborg på Als at tvangsfjerne børn i familier, der sendte deres ældste børn på skole i Danmark.

- Amtsdommer Hahn i Nordborg bruger en mulighed for at tvangsfjerne børn i familier, hvor forældrene "udsætter børnenes sædelighed for fare". Det, at de dansksindede forældre sender deres ældste børn til Danmark, betyder, at de opdrager deres børn i statsfjendtlig ånd, fortæller museumsinspektør Rene Rasmussen.

Da den første sag om tvangsfjerning af børn når til Højesteret, bliver den underkendt. Men da er der gået to år, og flere familier har fået tvangsfjernet børn, fortæller museumsinspektøren.

Dansksindede tjenestefolk blev udvist

De tyske myndigheder udviste også de dansksindedes tjenestefolk for at genere. Man kunne ikke udvise Preussens egne statsborgere, da den tyske stat var en retsstat. Men så fandt man andre metoder, man kunne udvise de dansksindedes tjenestefolk, som var kommet fra Danmark for at finde arbejde, og derfor var danske statsborgere.

- Man behøvede ikke at have gjort noget særligt for at blive udvist til Danmark. Det var nok at "falde til besvær", som det hed i en gummiparagraf. I visse perioder var det nok, at ens husbond havde deltaget i et sønderjysk kaffebord. Det var nok til at tjenestekarlen blev udvist, fortæller museumsinspektør Rene Rasmussen.

På trods af forholdene og at fremmedherredømmet kom til at vare i 56 år, så blev der flertal for danskheden i den nordlige afstemningszone. Og grænsen blev trukket, hvor den er i dag. Sønderjylland var igen dansk.