Kend din teenage-ko og få mere mælk

Hvis mælkeproducenterne skal have mest muligt mælk ud af deres kvæg, så skal de helt unge køer gå sammen.

Der er et strengt hierarki blandt køerne i en kostald. Og skal mælke-producenterne have mest muligt mælk ud af deres kvæg, så skal stalden indrettes efter "Køernes Emma Gad". (Foto: © Anne Phillipsen)

For at få mest muligt mælk ud af sin malkeko, så skal landmanden kende sin "Emma Gad" for køer.

For ligesom der er et hierarki på arbejdspladsen og på fodboldholdet, så er der også et hierarki blandt køerne i stalden.

Og tager mælkeproducenten ikke hensyn til det, så kan det give mindre mælk, siger dyrlæge Pia Nielsen fra landbrugets videnscenter Seges.

- Hierarkiet betyder, at de unge køer ikke tør mase sig frem til foderbordet og ikke tør hvile sig for tæt på de gamle køer. Derfor giver de ofte mindre mælk, siger Pia Nielsen.

Unge køer er som teenagere

Derfor indretter flere landmænd såkaldte velfærdsstalde, hvor de helt unge køer får lov at gå sammen.

- De unge køer er som teenagere. Når de er alene, er de tilbageholdende, når de er i flok, tør de det hele. Og når de er trygge, giver de mere mælk, siger Pia Nielsen.

Hos organisationen Landbrug og Fødevarer ser man en stigende interesse fra mælkeproducenterne for at indrette velfærdsstalde.