Kirker kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Kirkerne får nu et rådgivningsteam til at hjælpe uenige præster, organister og klokkere.

Der er samarbejdsproblemer i flere kirker. Nu sætter man ind med øget rådgivning. (Foto: © Colourbox, Colourbox)

Det er ikke alle, der finder fred i Guds hus. Præster, der bekriger hinanden, eller en organist og en klokker, der ikke vil tale sammen er bare et par eksempler på nogle af de samarbejdsproblemer, der er i folkekirken.

I de seneste tre år har Arbejdstilsynet reageret med 803 påbud til religiøse institutioner og foreninger, som folkekirken hører under. Heraf er 51 påbud givet på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Ofte handler det om vanskeligheder med at få et samarbejde til at fungere, vurderer tilsynschef Karsten Refsgaard, der er landskoordinerende i forhold til folkekirken hos Arbejdstilsynet.

- Hvis samarbejdet bliver udfordret, kan det give udslag i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan føre til mobning, store arbejdsmængder, tidspres og følelsesmæssige krav, siger Karsten Refsgaard.

Forebyggelse frem for brandslukning

Derfor har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet nu fået 2,5 millioner kroner til et pilotprojekt, der skal forbedre rådgivningen om arbejdsmiljøet i kirken.

Et at de seneste eksempler er tvisten mellem to præster i Rise Sogn i det sønderjyske, hvor en præst nu fratræder sin stilling, mens den anden er tilbage efter en sygemelding. Et eksempel på, at folkekirken har brug for et rådgivningsteam, mener graver og formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Bjarne Rødkjær.

- Vi skal simpelthen blive bedre til at forebygge frem for at slukke ildebrande. Nu får vi noget rådgivning, som er så uvildig som mulig, og som kan accepteres af alle parter. Det giver en god chance for at løse problemerne, siger Bjarne Rødkjær.