Kommuner strides om løsning på pædagog-bemanding

I Sønderborg er der to børn mindre per pædagog end i Esbjerg Kommune.

Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange børn hver pædagog skal tage sig af. Sønderborg Kommune er i landets top tre, mens Esbjerg er blandt de seks kommuner, hvor der er flest børn for den enkelte pædagog. Arkivfoto. (Foto: Johan Gadegaard/Scanpix) (Foto: Johan gadegaard © Scanpix)

Der er stor forskel på hvor mange vuggestue- og børnehavebørn, hver enkelt pædagog skal holde styr på i de syd- og sønderjyske kommuner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Mens en børnehavepædagog i Esbjerg har ansvaret for otte børn, skal en kollega i Sønderborg i gennemsnit holde styr på knap seks børn. Derved placerer de to byer sig på hver sin side af landsgennemsnittet på knap syv børn per pædagog. Og der er stor uenighed i de to kommuner om, hvorvidt løsningen findes i byrådssalen eller blandt folketingspolitikerne på Christiansborg.

Antal børn pr. pædagog


Sådan gjorde vi:

  • Danmarks Statistik har gennemgået normeringen i landets kommuner.
  • BUPL har gennemgået tallene, og de har trukket ledere og andet ikke-pædagogisk personale fra.
  • Det viser, at der i gennemsnit er 6,8 børn per pædagog i børnehaver.
  • I vuggestuer er der i gennemsnit 3,5 børn per pædagog.
  • I Sønderborg Kommune, der er en del af landets bedst normerede kommuner, er tallene henholdsvis 5,7 og 2,9.
  • I Esbjerg Kommune, der er blandt de seks ringest normerede kommuner, er tallene 7,9 og 3,9.
  • Nogle kommuner har ikke givet tilstrækkeligt talmateriale til, at de kan indgå i opgørelsen.

Sønderborg har landets tredje bedste normering, og det har krævet politisk vilje, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, Erik Lorentzen fra Fælleslisten.

- Det er helt klart et spørgsmål om, hvorvidt man vil skaffe de penge, der er nødvendige, eller om man vil holde skatten nede for at tilgodese andre faggrupper, siger han.

Før sidste valg besluttede byrådet i Sønderborg at sætte kommuneskatten op for blandt andet at undgå at spare på pædagogerne.

Esbjerg: Løsningen er på Christiansborg

Esbjerg Kommune har landsdelens dårligste normering med én pædagog til i gennemsnit otte børn. Det skyldes, at området for længe er blevet nedprioriteret, erkender formand for børne- og socialudvalget, Diana Mose Olsen fra SF.

- Vi har kæmpet for at få ekstra midler de seneste par år, og det er stadig vanskeligt at få nok hænder i vores institutioner, så jeg må jeg bare konstatere, at vi har behov for hjælp fra Christiansborg, siger hun.

Men er en dårlig undskyldning, mener formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune Erik Lorenzen fra Fællesslisten. Han kalder det en klar prioritering, at Søndeborg Kommune har landets tredje bedste normering.

-Det drejer sig om lokalt selvstyre eller om, at alt skal styres fra Christiansborg. Det er os som lokalpolitikerne, der har ansvaret for, hvordan normeringen er i vores daginstitutioner.

Danmarks Statistik har ikke tal fra 22 af landets kommuner, blandt andet Aabenraa, Vejen og Fanø. De øvrige Syd- og Sønderjyske kommuner ligger alle dårligere end landsgennemsnittet.

Landets bedst normerede kommune er Samsø med 3,2 børnehavebørn per pædagog. Vesthimmerlands Kommune er i den anden ende skalaen, fordi hver pædagog har ni børn omkring sig.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på syd@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.