Krav om fast læge på alle plejehjem udfordrer kommuner

Der er stor forskel på, hvor godt det går med at få skaffet læger, der vil være fast tilknyttet plejehjem.

Idéen med at få tilknyttet en læge til de danske plejehjem er at sikre de ældre den bedst mulige behandling. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Når der skal tjekkes op på medicinen, synet eller mavesmerterne, er det rart, at det er den samme læge, der tager sig af det hver gang.

Derfor skal alle landets plejecentre fra 2019 have en fast tilknyttet læge. Det har Folketinget afsat 100 millioner kroner til at få indført.

Men der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er nået med at leve op til den nye ordning.

I det syd- og sønderjyske går det bedst i Varde og Aabenraa kommuner. I Aabenraa har seks ud af otte plejecentre en læge tilknyttet, mens det samme gør sig gældende på otte ud af 12 plejecentre i Varde Kommune.

I Esbjerg er det derimod kun lykkedes at få en læge tilknyttet et af kommunens 17 plejecentre. Det fortæller formanden for social- og omsorgsudvalget, Henning Ravn (V).

- Vi er udfordret i Esbjerg på grund af mangel på læger. I øjeblikket mangler vi at få besat seks til otte praksisstillinger, og derfor er det svært at få læger tilknyttet vores plejehjem, siger han.

"Det eneste rigtige"

På plejecentre i Oksbøl i Varde Kommune har man i mere end 10 år samarbejdet med en lokal læge. Det er der store fordele ved, siger Thomas Heide Christensen, der er plejehjemsleder på Poghøj Plejecenter.

- Det betyder, at der er en kontinuitet i den behandling, de får fra lægehusets side. Det kommer alle til gode, siger han.

Det er Jytte Møller enig i. Hun er en af de læger, som er fast tilknyttet et plejecenter i Oksbøl.

- En fast læge er det eneste, der giver mening. Har vi ikke det, bliver vores ældre borgere forsømt. De faste læger er med til at mindske antallet af akutte indlæggelser, fordi en fast læge kan fange flere ting tidligt, siger hun.

Lotte Rod fra Radikale Venstre er en af de politikere, der sidder i Folketingets sundheds- og ældreudvalg. Hun tror på, at kommunerne nok skal nå at få aftalerne på plads inden 2019, selvom der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er nået.

- Vi tror på, det godt kan lykkes, hvis kommunerne får tid til at få det implementeret. Men vi holder øje med, hvordan det går, siger hun.

Læger tilknyttet plejecentre

  • I Esbjerg Kommune er der kun et plejecenter i Ribe, der har en fast tilknyttet læge.

  • I Tønder Kommune forventer man at have den første aftale om en fast tilknyttet læge i hus efter sommerferien. Kommunen forventer at have en læge tilknyttet kommunens ni plejecentre inden udgangen af 2017.

  • Aabenraa Kommune har en læge tilknyttet seks ud af kommunens otte plejecentre.

  • Varde Kommune har aftaler på otte ud af 12 plejecentre. Kommunen forventer at have alle aftaler på plads i løbet af det næste halve år.

  • I Haderslev Kommune er det endnu ikke lykkedes at indgå nogle aftaler, men drøftelserne med lægerne fortsætter. Kommunen forventer at have aftaler til alle otte plejecentre i løbet af dette år.

  • Vejen, Fanø og Sønderborg kommuner er ikke vendt tilbage på DR Syds henvendelser.

Facebook
Twitter