Lars frygter at miste jord, når nyt stort gasprojekt skal bygges

Landmænd har fået besked om, at deres jord muligvis skal eksproprieres for at gøre plads til mega gaslinie.

Mælkebonde Lars Tobiasen risikerer miste noget af sin jord, når nyt stort gasprojekt skal bygges i Varde.

Det bliver lige nu planlagt at nedgrave 20 kilometer gasledninger i Varde Kommune, som en del af milliardprojektet Baltic Pipe, der skal føre gas fra Nordsøen gennem Danmark til Polen.

Efter planen skal gasledningen gå fra Blåbjerg Klitplantage til Nybro nordvest for Varde.

Den endelige beslutning er endnu ikke taget, indtil videre er projektet stadig på tegnebrættet.

Men flere landmænd er allerede blevet informeret om risikoen for ekspropriering af deres jord – altså at staten tvangsopkøber deres jord.

Det ville mælkeproducent Lars Tobiasen i Janderup være træt af. Han har en majsmark, hvor en udbygning af Nybro Gasbehandlingsanlæg ifølge de nuværende tegninger skal bygges.

- Det vil jeg være rigtig træt af, for vi mister noget areal til at avle grovfoder på til vores malkekøer. Så det vil jeg være lidt ked af, siger han.

Men det er ikke det eneste problem.

- Vi spreder også gylle på marken, og hvis vi ikke længere kan det, så må vi finde en nabo i nærheden, som kan aftage al gyllen, siger han.

Ellers er det begrænset, hvor meget Lars Tobiasen er blevet informeret om projektet.

- Jeg ved ikke så meget endnu. Jeg har fået et brev og et opkald fra Energinet, siger han.

Billigere gas

Formand for plan- og teknikudvalget i Varde Kommune Preben Friis-Hauge (V) erkender, at projektet vil medføre gener for lodsejere og naboer.

- Det er altid til gene for de lodsejere og borgere, som det går ud over. Der må vi sørge for at være i god dialog, siger udvalgsformanden.

Det er den statsejede virksomhed Energinet, der lige nu er i gang med at planlægge den nye store gasforbindelse. Projektleder Sofie Leweson siger, at der er én stor hovedårsag til at gå i gang med projektet.

- Det handler om at få flere kunder i butikken, så der er flere om at betale regningen, når der skal betales for at transportere gas gennem systemet. Det gør det billigere for de danske gasforbrugere, siger hun.

Tæt dialog med borgerne

På de cirka 20 kilometer, hvor gasledningen skal graves ned, er der stort set kun landbrugsarealer og naturområder. Hos Energinet er man godt klar over, at man skal gå i tæt dialog med borgerne om sådan et projekt.

- Når vi går igennem landbrugsarealer, så går vi i dialog med de enkelte landmænd om lige præcis hans mark. Hvad er det for dræn, han har i marken? Og hvordan kan han reetablere dem? siger hun.

- Når det handler om naturområderne, så er det i høj grad kommunerne, vi er i dialog med, om hvordan vi bedst muligt anlægger gasrøret, forklarer hun.

I dag holdes der borgermøde i Varde Fritidscenter om projektet.

- Så må vi se, hvad de siger på det møde, slutter Lars Tobiasen.