Mere kritik: Lærere på skandaleramt uddannelsessted mangler basale kompetencer

Endnu et kritikpunkt skal rettes op hos VUC Syd ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitets omfattende rapport.

VUC Syd har været i mediernes søgelys på grund af en række sager om uddannelsesinstitutionens brug af offentlige midler.

En del af lærerne på VUC Syds hf-uddannelse har ikke haft de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at undervise deres elever på gymnasieniveau.

Det bliver slået fast i den påtænkte afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som undersøger flere kritikpunkter hos VUC Syd.

Uddannelsesinstitutionen har længe været i både myndighedernes og mediernes søgelys med en lang række sager, der har vækket undring og kritik. For eksempel er ledelsen beskyldt for at have frådset med de offentlige midler, for at give de ansatte mundkurv på og for fusk med medarbejderundersøgelser.

I rapporten står der også, at en del af hf-lærerne ikke har den faglige kompetence til at undervise eleverne.

Det overrasker tillidsrepræsentanten for hf-lærerne, Mogens Poulsen, at undervisningsministeriet ikke havde kendskab til, at det foregik på VUC Syd.

- Vi som tillidsrepræsentanter og faglig organisation har haft en idé om, at man fra undervisningsministeriets side rent faktisk har haft kendskab til situationen på VUC Syd, siger han til DR Syd.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu pålagt VUC Syd at lave lave en udførlig plan for, hvordan lærernes kompetencer kan opgraderes.

Det glæder Anette Nordstrøm Hansen, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Ifølge hende er problemet med underkvalificerede undervisere meget udbredt på VUC Syd.

- Lærerne har ikke de kompetencer, man skal have for at varetage en gymnasial uddannelse. De har ikke haft den undervisning og de kurser i at formidle deres faglige stof, og det får konsekvenser for den kvalitet, man kan levere. Det skal bringes i orden, fastslår hun.

Hos Gymnasieskolernes Lærerforening er man glad for rapportens konklusioner, da man længe har haft kendskab til problemerne på VUC Syd.

Mange problemer med arbejdsmiljøet

Det er er særligt pædagogikum for fastansatte, det halter med. Et pædagogikum er obligatorisk efteruddannelse for alle nyuddannede fastansatte lærere. Hos Gymnasieskolernes Lærerforening vurderer man, at omkring 40 procent af hf-lærerne ikke har pædagogikum, selvom det er lovpligtigt.

- Det her er meget voldsomt. Normalt får man hurtigt lavet uddannelsesplaner for de lærere, der måtte mangle pædagogikum. Vi kender ingen andre steder, hvor så mange lærere mangler kompetencerne til at undervise, siger Anette Nordstrøm Hansen.

Hun mener, at en stor udskiftning i lærerstaben har skabt problemerne.

- Der har været mange problemer med arbejdsmiljø i rigtig mange år. Vi har haft rigtig mange sager på VUC Syd. Når man har problemer med arbejdsmiljø, så har man også stor udskiftning i medarbejderstaben. Derfor skal man kigge på arbejdsmiljøet for at fastholde lærerne på arbejdspladsen.

VUC Syds bestyrelsesformand H.P. Geil sagde i går til DR Syd, at man agter at følge STUKs påbud og rette op på fejlene.

Det har ikke været muligt at få en ny kommentar fra H.P. Geil torsdag.

EKSEMPLER PÅ KRITISABLE SAGER PÅ VUC SYD

  • En tidligere ansat på uddannelsesinstitutionen VUC Syd stod frem og fortalte til DR Syd, at han blev bedt om at pynte på resultater fra undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed.

  • En aktindsigt viser, at VUC Syds ledelse tidligere har haft Apple Watches for i alt 40.000 kroner, indtil skolen droppede denne praksis med begrundelsen "fejlvurdering".

  • 380.000 kroner blev brugt på en studietur for 15 mand i bestyrelse og ledelse. Radio24syv kunne afsløre, at turen blev brugt på få dages fagligt indhold.

  • 3,8 millioner kroner blev brugt på at sende næsten 200 medarbejdere til udlandet på ture, kaldet ”Pædagogiske Dage”. Turene bød på 4-5 stjernes hoteller, festmiddage med fri bar og underholdning transporteret til udlandet.

  • De seneste tre år er der blevet brugt 1,6 millioner offentlige kroner på at sponsorere det lokale foreningsliv. Flere af kontrakterne indeholder modydelser som VIP-billetter, adgangskort og fribilletter.

  • Mere end 225.000 kroner blev brugt på at indrette den afgåede direktør Hans Jørgen Hansens kontor med både designermøbler og et Bang & Olufsen TV. Derudover hang der kunst for over 200.000 kroner på kontorets vægge.

  • I efteråret 2015 fik forhenværende direktør Hans Jørgen Hansen opbakning af bestyrelsen til en bygge-ordre på knap 45 millioner kroner til en lokal entreprenør, som direktøren selv har samarbejdet med om et privat ejendomsprojekt.