Miljøkatastrofe slog 80 ton fisk ihjel: 10.000 rovfisk skal nu redde Jyllands næststørste

Naturfond håber at kunne genoprette truet sø ved at udsætte tusindvis af små gedder.

Store mængder kulstof endte i Filsø i sensommeren med et stort iltsvind til følge. Det slog rigtig mange af søens gedder ihjel og har slynget søens økosystem ud af balancen. Det forsøger man nu at rette op på ved at udsætte 10.000 unge gedder. (Foto: Åge V. Jensens Naturfond)

10.000 gedder får snart adresse i Filsø nordvest for Varde. Håbet er, at de kan være med til at redde søen, der for få år siden gennemgik en massiv genopretning.

Søen er nemlig igen truet. Da et skybrud ramte området efter sidste års lange og tørre sommer, blev store mængder kulstof, der blandt andet stammer fra delvist nedbrudte blade, skyllet ud i Filsø fra dræn, skove og kanaler. Mængden var så høj, at alt ilt i vandet blev opbrugt i løbet af meget kort tid.

Iltsvindet betød, at cirka halvdelen af søens fisk døde i løbet af et enkelt døgn.

Det gik værst ud over rovfiskene, hvor forskere i dagene efter talte 1.200 døde gedder, der lå og skvulpede rundt i overfladen.

Cirka 80 ton fisk døde, da et skybrud ledte store mængde kulstof ud i Filsø. (Foto: Åge V. Jensens Naturfond)

Gedder skal afværge søens dommedag

Derfor har Aage V. Jensen Naturfond, der ejer Filsø, besluttet at sætte tusindvis af geddeyngel ud i søen. Det fortæller skovrider og driftsansvarlig for Filsø, Jacob P. Andersen.

- Den genoprettede sø har et meget stort potentiale til at blive en ren og klar sø. Efter den store fiskedød i sensommeren sidste år vil vi gøre, hvad vi kan for at få søen tilbage til det niveau, den var på.

Hvis man ikke gør noget, kan det få store konsekvenser for Filsø mange år frem, forklarer biolog Theis Kragh fra Københavns Universitet.

- Når der dør så mange rovfisk på en gang, påvirker det søens tilstand, så der bliver en ubalance mellem rovfiskene og de fisk, der spiser plankton. Det betyder, at den bliver uklar.

Unikke vandplanter er truet

Theis Kragh har med sit hold af biologer overvåget dyre- og plantelivet i Filsø, siden den blev genskabt i 2012. Bliver søen ikke igen klar og ren, kan det smadre dyre- og plantelivet helt i søen, siger Theis Kragh.

Der kan være perioder med iltsvind på grund af kraftig algeopblomstring. Algeopblomstringen gør også, at der ikke kommer lys ned på bunden næsten hele sommeren. Det påvirker og reducerer den meget unikke vandplanteflora, der er i søen.

De foregående år har geddeynglen ikke overlevet i Filsø, men det vil forskerne nu sikre sig i år ved først at sætte ynglen ud, når den er fedet godt op, og gedderne er store nok til at kunne klare sig.

Det kommer til at koste 100.000 kroner at sætte nye gedder ud i Filsø. Planen er, at der de næste par år skal sættes endnu flere gedder ud.

Opdateret

Tidligere skrev vi, at det var kvælstof fra blandt andet marker og dræn, der blev skyllet ud. Det er dog ikke korrekt, og vi har nu rettet det til kulstof, der blandt andet stammer fra delvist nedbrudte blade.