Mudderhul skjuler kirkegård af fortidshvaler: Sådan endte havdyr midt i landet

Resterne af en 10 millioner år gammel hval er gravet op af en lergrav midt i Sønderjylland.

En flere ton tung lerklump blev gravet fri, pakket ind i gips og forsigtigt bugseret væk fra Gram Lergrav. Klumpen indeholder en 85 centimeter lang underkæbe fra en forhistorisk hval.

En stor lerklump blev tirsdag behandlet, som var den lavet af glas.

Klumpen, der er gravet frem fra Gram Lergrav, indeholder nemlig den sidste og største knogle fra en 10 millioner år gammel hval, der for nylig er blevet fundet.

Det fortæller Museum Sønderjyllands museumsformidler, Lars Petersen.

- Vi er ret sikre på, at det er underkæben fra en fortidshval af den type, der hedder næbhval, siger han.

Underkæben er næsten en meter, så hvalen har været fem til syv meter lang, vurderer Lars Petersen.

Palæontologer fra Museum Sønderjylland har gravet en stor klup ler fri af Gram Lergrav. Klumpen indeholder resterne af en 10 millioner år gammel næbhval. (Foto: Lars Petersen © Museum Sønderjylland)

Fossilet er yderst sjældent

Klumpen vejer et par ton og skal løftes så forsigtigt væk fra lergraven, at hvalfossilet ikke går i stykker.

For at beskytte forssilet er lerklumpen derfor pakket ind i et lag gips under flytningen.

- Den skal bringes ind på laboratoriet, hvor der venter i hvert fald et halvt års arbejde med at få knoglerne ud af lerklumpen, forklarer Lars Petersen.

I sommer fandt en familie ryghvirvler fra et hvalfossil i Gram Lergrav. Det fik palæontologer til at starte en udgravning for at se, om der var mere af hvalen.

Men de fandt ikke bare flere knogler fra samme hval. De fandt også en anden og endnu større hval. Det er resterne af den, Museum Sønderjylland nu graver op.

- Det er et meget afgørende fund, der har international betydning. På verdensplan er der ikke ret mange fund af fossiler fra næbhvaler, men nogle af de bedste fund, der er, er her fra Gram, siger Lars Petersen.

I Gram Lergrav har Museum Sønderjylland siden august været i gang med at udgrave et område, efter en børnefamilie fandt de første knogler fra en forhistorisk hval. (Foto: Lars Petersen © Museum Sønderjylland)

Da Jylland var dækket af vand

For ti millioner år siden var store dele af Jylland dækket af vand. Da bjergene i løbet af mange millioner år blev nedbrudt, endte leret 30-40 kilometer ude i havet.

Her lagde det sig oven på døde havdyr, muslinger og krabber, forklarer seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

- De tætte lerlag pakker fossilerne ind, så der ikke kommer ilt til dem. På den måde bevarer lerlaget fossilerne, forklarer han.

Området ved Gram var for ti millioner år siden en del af havbunden med en vanddybde på 50-100 meter. Lergraven er derfor et godt sted at finde forstenede snegle, muslinger, krabber og altså også rester af fortidshvaler.

De to hvaler, der for nylig blev fundet i lergraven, lå under en meter fra hinanden, fortæller Lars Petersen.

- Det er jo nærmest en hvalkirkegård. Det er ret usædvanligt, men det er måske sket, fordi strømninger i vandet har skyllet kadaverne sammen.

Palæontologerne bruger knappenåle til at markere, hvor den fossile hvalkæbe er. Noget af knoglen er dækket med våde servietter for at beskytte det blottede fossil. (Foto: Axel Johnsen © Museum Sønderjylland)

En næsten ukendt hvalart

Næbhvalerne er meget sjældne i dag, og man ved meget lidt om dem, da de lever langt ude i åbent hav på meget dybt vand, hvor de angiveligt kan dykke op til tre kilometer.

Netop fordi, man ved så lidt om både de forhistoriske og nulevende næbhvaler, har fundet i Gram Lergrav stor betydning, siger Lars Petersen.

- Hvalerne er i dag truet af klimaforandringer og menneskelige aktiviteter, så det kan hjælpe os til, hvordan vi skal beskytte hvalerne i fremtiden.

Museet har fundet knoglerester fra forhistoriske næbhvaler i 1994 og 2007.

De blå og røde knappenåle markerer en 85 centimeter lang underkæbe, der stammer fra en 10 millioner år gammel næbhval. (Foto: Lars Petersen © Museum Sønderjylland)