Naturstyrelsen: Landmænd har ulovligt pløjet 575 fodboldbaner

Landmænd har ulovligt pløjet jord, der svarer til arealet af 575 fodboldbaner.

Hundredevis af landmænd og lodsejere i Varde Kommune har ulovligt pløjet eller opdyrket jord, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. (Foto: Charlotte Flyvbjerg © DR Fyn)

Landmænd og lodsejere i Varde Kommune får nu besked på at lovliggøre jord, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, men som de ulovligt har pløjet eller opdyrket.

For en kortlægning fra Naturstyrelsen har dokumenteret 441 ulovlige forhold i Varde Kommune, hvor Naturbeskyttelseslovens §3 er blevet brudt.

Det drejer sig om heder, moser, søer og enge. Sammenlagt er loven brudt på et areal på 421 hektar, eller hvad der svarer til arealet af 575 fodboldbaner.

Alvorlig sag

Det her er en kæmpeopgave for os, men skal bringes i orden af landmanden, siger Preben Friis Hauge, der er venstre-formand for plan- og teknikudvalget i Varde og tilsynsmyndighed i sagen. 

- Det her er alvorligt og skal bringes i orden, for landmændene ved godt, at §3-jord blandt andet ikke må pløjes, siger Preben Friis Hauge.

Og landmændenes formand er enig i den udlægning.

- Der er ikke noget at rafle om, landmanden skal sørge for, at hans jord lever op til loven, siger Claus Christensen fra Sydvestjysk Landboforening.

Nemmere lige at pløje sig igennem en mark

Naturstyrelsen har brugt satellitovervågning og fysisk kontrol til at dokumentere, at der er sket brud på naturbeskyttelseslovens §3.

- Det kan jo være sket ved, at landmanden måske har en opfattelse af, at der er nogle ting, der vil være nemmere, hvis han lige pløjede sig igennem en mark i stedet for at køre udenom noget særligt naturbevoksing, der er i landmandens mark, forklarer Preben Friis Hauge.

Naturstyrelsens kortlægning er landsdækkende og har taget fire år. Resultatet er nu givet videre til kommunerne, mens det samlede billede offentliggøres til foråret.

Facebook
Twitter