Net, skovl eller med bare næver: Nu må der fanges stillehavsøsters i Vadehavet

Fiskere og leder af Vadehavscentret kan ikke se økonomien i det nye initiativ, hvor fiskeriministeren åbner op for fiskeri af stillehavsøsters.

Det er stillehavsøsters som disse, at fiskere i Vadehavet nu må plukke. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen fra Venstre har sat gang i en forsøgsordning med at fiske stillehavsøsters i Vadehavet.

Årsagen til tilladelsen er, at stillehavsøsters breder sig voldsomt og udkonkurrerer eksempelvis blåmuslinger.

Så for at dæmme op for den invasive art bliver der nu åbnet op for fiskeri af stillehavsøsters.

- Stillehavsøsters breder sig helt vildt ude i Vadehavet, hvor de fortrænger blandt andet blåmuslinger. Hvis vi kan få gang i en kommerciel udnyttelse af det og få en interesse op at stå for at hente dem, vil det være godt for naturen i Vadehavet, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Skovl, net eller pluk med hænderne

Det er kun erhvervsfiskere eller bierhvervsfiskere, der vil kunne søge om tilladelsen, og det bliver kun tilladt at fiske med håndholdte redskaber.

Det vil sige med skovl, net eller med de bare nævner, så fiskeriet kommer til at foregå mest skånsomt i Vadehavet, der er udpeget som Verdensnaturarv.

- Det handler om at beskytte Vadehavet, og kan der komme en kommerciel udnyttelse af stillehavsøsters, så vil der jo være en interesse for at fiske dem og sælge dem videre, siger ministeren.

Men forsøgsordningen vækker skepsis lokalt.

De østers, der bliver fanget, skal nemlig testes for at se, om de er i orden, før de kan sælges til forbrugerne.

Det betyder helt konkret, at analyser af vand og østers skal indsamles og godkendes af Fødevarestyrelsen, inden området kan frigives til fiskeri.

Dette skal gøres hver eneste uge – også i Vadehavet.

Stillehavsøsters kendes især på de foldede og skarpe kanter. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Kan hurtigt blive for dyrt

Det undersøges i øjeblikket, om der kan findes penge til at udtage prøver i Vadehavet for at igangsætte fiskeriet efter stillehavsøsters, men hensigten er, at fiskeriet på længere sigt selv skal finansiere prøverne.

Formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen fra Esbjerg, mener, det er svært at lave en forretning ud af fiskeriet af stillehavsøsters, når det er fiskerne selv, der skal betale.

- Jeg har svært ved at se økonomien i det. Det koster over 3.000 kroner for den enkelte fisker at få taget prøver af vandet, så der ikke er nogen, der bliver syge. Det siger loven, man skal, hvis man skal udnytte østers kommercielt.

- Så jeg er skeptisk ved det, fordi det bliver for dyrt. Ordningen her bliver spist op af udgifter, når den enkelte fisker selv skal betale for prøverne. Han kan ikke samle nok østers op, så han kan leve godt af det, mener Jesper Juul Larsen.

Meget arbejde

I andre farvande, hvor fiskeriet af muslinger og østers er mere etableret, er fiskerne gået sammen for at betale for prøverne, så omkostningerne kan holdes nede, lyder det fra ministeriet.

- Så mange fiskere er heller ikke interesseret i det her. Og så er det bare hårdt arbejde at skulle fiske stillehavsøsters. Du skal have en jolle til formålet, du skal håndsamle østers, du skal have styr på tidevandet, og derefter skal du så selv stå for at få det videresolgt. Der er rigtig meget arbejde i det.

- Og inden du kommer i gang, har du allerede en udgift på over 3.000 kroner. Hvis fiskerne ikke får det betalt, så tror jeg ikke på, at der er nogen, der vil være interesseret, fortæller Jesper Juul Larsen.

Svært at samle østers

Også leder af Vadehavscentret Klaus Melbye er skeptisk over for det nye initiativ. Han er vant til at lave østersture, og han har derfor stor erfaring med indsamling af østers.

- Det er meget meget svært at samle østers ude på bankerne. De ligger jo nede mellem hinanden, og mange af dem er vokset sammen. Så jeg har min tvivl, om man kan holde sine omkostninger nede i forhold til det, man får hjem. Hele høstningen af det vil være dybt kompliceret, siger Klaus Melbye.

- Der skal også tages en masse prøver, og når jeg så ved, hvor svært det er at samle dem, så vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved dette forsøg. Man skal også gøre det på en skånsom måde, så man ikke ødelægger det, der er i forvejen. Der er også en masse blåmuslinger imellem, siger Klaus Melbye.

Og netop det med, at naturen ikke må lide skade, fokuserer Klaus Melbye også på.

- Vadehavet er et meget følsomt sted, og man skal være meget opmærksom på, at der er mad til de fugle og de strandskader, der har det skidt. Fiskeriet skal følges meget nøje i hvert fald, siger han.

Permanent ordning

Den nye forsøgsordning vil da også blive fulgt tæt af Fiskeristyrelsen, men målet på længere sigt er, at fiskeriet kan blive permanent, siger Eva Kjer Hansen.

Hun vedkender, at der er flere punkter, der nøje skal studeres, mens forsøget står på.

- Vi skal jo i første omgang i forsøgsordningen have undersøgt, hvor nemt det er for fiskerne at hente stillehavsøsters. Om det er effekttivt nok i forhold til den værdi, det kan have for fiskerne.

- Vi skal også prøve at udvikle på, om man kan finde nogle egnede redskaber, som ikke vil ødelægge miljøet i Vadehavet. Det vil sige finde nogle mere skånsomme redskaber, så man mere effektivt kan plukke østers, siger Eva Kjer Hansen.

Forsøgsordningen kører i første omgang til den 31. maj i år.

Facebook
Twitter