Ny massefyring på kriseramt skole: Nedlægger 60 stillinger og sælger kunst og biler

Direktør på skandaleramt skole kan ikke garantere, at det er slut med fyringer efter et gigantisk underskud.

VUC Syd's budget for i år viser et underskud på 60 millioner kroner, derfor skal skolen skære markant ned. (Foto: Ulrik Stadler Bang © (c) DR)

Kun få måneder efter at ledelsen på VUC Syd har givet over 60 medarbejdere en fyreseddel, skal der nu nedlægges endnu 60 stillinger.

Med et stort millionunderskud og et kraftigt dalende elevtal kan direktøren på VUC Syd, Asbjørn Nielsen, ikke garantere, at det er slut med fyringerne efter denne runde.

- Jeg tør ikke spå om fremtiden. Jeg kan konstatere, at det er et nødvendigt tiltag lige nu for at tilpasse antallet af medarbejdere i forhold til det kursisttal, der desværre er mindre end tidligere, siger han.

I år viser budgettet et underskud på cirka 60 millioner kroner og næste år et underskud på 50 millioner kroner, hvis ikke VUC Syd skærer ned.

VUC Syd kan ikke undgå fyringer, hvis skolen vil sikre sin fremtid, siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch. Alle skolens indtægter kommer fra eleverne, men når elevtallet falder, må skolen tilpasse udgifterne.

- Medarbejdernes løn er den største udgift. Hvis man har et underskud på 50-60 millioner kroner, så svarer det til, at skolen skal reducere omkring 100 medarbejdere, siger han.

Lige nu har skolen 251 ansatte, men når endnu en stor fyringsrunde er gennemført, vil skolen have fyret omkring 40 procent af sine ansatte.

Sælger ud af kunst, møbler og biler

Skolen vil skære i administration og ledelse, mens kantinerne lukker helt. Derudover vil skolen sælge ud af diverse ejendele som kunst, inventar og biler for at spare millioner, fortæller direktøren Asbjørn Nielsen.

- VUC er tidligere blevet kritiseret for indkøb af kunst, og det tager vi med i vores overvejelser. Det er ikke det, der er gør den største likviditetsmæssige forskel, men det har en signalværdi, der er positiv i vores situation, siger han.

Det midlertidige styre på VUC Syd er indsat for at kortlægge og vurdere økonomien efter skolens bestyrelse blev afsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Også formanden for det midlertidige styre på VUC Syd, Laust Joen Jacobsen, mener, det er nødvendigt at sælge ud af skolens ejendele for at få økonomien på rette spor igen.

- Skolen mangler penge, men har overskud af biler, inventar og kunst, der er salgbart. Det er rettidigt omhu at forsøge at få det omsat, siger han.

Det vidner om, at skolens økonomi er presset, lyder det fra professor Per Nikolaj Buch. Det er kun en midlertidig løsning at sælge ud af kunst og inventar.

- Det er ikke meningsfyldt at have penge bundet i kunst, når man er økonomisk presset. Men det hjælper ikke ret meget at sælge ud, for det er kun en engangsindtægt, man får. Det hjælper kun i en overgangsfase, siger han.

Opfordring til politikerne

Politikerne bør snart finde ud af, om VUC Syd skal køre videre, siger formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen.

- Jeg vil opfordre til, at de får kigget på grundigt på situationen og får truffet en beslutning om skolens fremtid. Vi synes, at politisk skal man træffe en beslutning meget snart, ellers sker der en gradvis lukning af stedet, siger hun.

Senest den 15. januar skal det midlertidige styre aflevere et overblik over institutionens økonomiske situation og overlevelsesmuligheder til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk