Ny tvivl om mere støj fra Danmarks nye kampfly: 'Det hænger ikke sammen'

Private målinger og data fra Holland viser, at F-35-kampfly måske støjer mere end beregnet.

Nye oplysninger tyder på, at Danmarks kommende kampfly måske larmer mere end beregnet. Billedet viser en dansk F-35 på fabrikken i USA. (Foto: Lockheed Martin Photography by T © Copyright 2021 ©2021 Lockheed Martin Corporation - All Rights Reserved)

Private målinger samt data fra Holland sår fornyet tvivl om støjforureningen fra de omstridte F-35-kampfly, der snart afløser de aldrende danske F-16'ere.

Det sker blandt andet, efter at en borger på Skovvej i Over Jerstal, der ligger tæt på kampflyenes base i Skrydstrup, har taget sagen i egen hånd.

Eller rettere: Støjmåleren.

Igennem mere end et halvt år har Morten Andersen målt og noteret, hvor mange decibel de gamle F-16'ere udsender over hans matrikel.

Resultatet trækker ifølge ham tæppet væk under myndighedernes beregninger af den fremtidige flystøj på egnen, som flere af beboerne på Skovvej mener er for optimistiske og tegner et skønmaleri.

- Det hænger slet ikke sammen, siger Morten Andersen, der siden sidste sommer har målt og registreret flystøj i sin have.

- Myndighedernes støjberegning viser, at F-35 maksimalt vil støje med 91 dB her hos mig. Men når jeg allerede nu kan måle 95 dB fra F-16, så er der jo noget helt galt, siger han.

Modtager første fly fra fabrikken

I denne uge får det danske forsvar sin første F-35’er på Lockheed Martin-fabrikken i USA. Det er velkendt, at Danmarks nye kampfly er et larmende bekendtskab.

Flyene er både tungere og stærkere end F-16, som snart går på pension. Af samme grund får de nærmeste naboer en økonomisk håndsrækning, fordi Forsvaret snart skruer op for lyden.

Derfor vækker det undren og hovedrysten hos borgerne, at de lette og svagere F-16-maskiner kan larme mere end storebror F-35. En maskine, der både er tungere, stærkere, og som myndighederne selv har anerkendt larmer mere.

- Når vi ved, at den har en motor, der er en halv gang større end F-16, så hænger det ganske enkelt ikke sammen. Det er derfor, jeg er bekymret for, at lydtrykket bliver ekstremt højt her, uden at der er taget højde for det, siger Morten Andersen.

Morten Andersen har 81 gange målt og registreret flystøj i sin have. Han benytter en elektronisk Steinberg-støjmåler, der lever op til internationale krav og standarder for støjmåling.

I mere end halvdelen af målingerne - 46 gange - har han registreret decibel, der overstiger den maksimalstøj, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har beregnet, at de nye og mere larmende fly vil sende ned over hans matrikel på Skovvej.

En optælling viser også, at mere end hver tiende af målingerne overskred verdenssundhedsorganisationen WHO’s grænseværdi på 120 dB, der blandt har til formål at værne om børns hørelse.

Ekspert godkender private målinger

Dorte Hammershøi er professor i lyd og hørelse ved Aalborg Universitet og blandt landets førende eksperter på sit felt.

Hun har gennemgået Morten Andersens målinger, hans udstyr og hans metode til at måle flystøjen.

- Så vidt jeg kan vurdere, er målingerne foretaget på en måde, som en professionel ville gøre. De er håndholdte, de er uden for huset, og de er i den typiske højde, siger Dorte Hammershøi.

- Umiddelbart er der ikke noget, der tilsiger mig, at det skulle være helt hen i vejret.

Hun undrer sig over, at ingen myndigheder endnu har grebet ind og forsøgt at udrede situationen.

- Det er ubestrideligt, at der er et meget kraftigt støjniveau ved den borger. Det bør man interessere sig for. Som minimum bør man bidrage til, at de faktiske forhold bliver udredt, siger professoren.

Naboer stoler ikke på støjberegningen

Morten Andersen er langt fra den eneste i Over Jerstal, der ikke stoler på støjberegningerne.

Den lokale købmand fortæller, at flystøjen på hans grund også allerede nu overstiger det støjbillede, som beregningerne har tegnet for fremtiden på hans matrikel, når de nye fly kommer.

- Vi har selv været i kontakt med myndighederne, men man kommer bare ingen vegne… det overrasker mig slet ikke, siger Kim Skov.

Han fortæller, at en ejendomsmægler har sagt, at hans ejendom er ‘stort set usælgelig’. Det er en vigtig pointe.

Støjberegningerne er nemlig fundamentet for, at husene på Skovvej ligger i den såkaldte gule zone, hvor staten ikke tilbyder at opkøbe huse.

- Min tillid til de beregninger kan ligge på et meget lille sted efterhånden, siger en anden indbygger på Skovvej, politikommissær Jens-Peter Rudbech.

  • F-16 har været det danske flyvevåbens primære kampfly siden 1980. Inden længe skal maskinerne på pension. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)
  • Afløseren er den større og tungere F-35, der derfor også larmer mere, fordi den har en større motor. Den første F-35 kommer efter planen til Danmark i 2023. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)
1 / 2

Fly larmede mere i Holland

Nye data fra Holland viser, at borgerne i Over Jerstal måske har noget at have mistilliden i. Det hollandske flyvevåben har siden efteråret 2019 opereret med F-35.

Ifølge tv-nyhedsmagasinet EnvanDaag har systematiske støjmålinger fra 2020 netop afsløret, at F-35'erne i virkeligheden nu støjer mere, end man på forhånd havde beregnet og beskrevet.

Ikke bare mere. Langt mere, fortæller den uafhængige hollandske støjekspert, Rein Muchall, til DR Nyheder.

Han har analyseret data fra de officielle målestationer, der er placeret omkring flyvebasen ved byen Leeuwarden. Materialet har han brugt til at beregne forskellen på de gamle F-16 og de nye F-35.

- F-35 larmer langt mere, end man på forhånd estimerede. Mine beregninger af data fra hele 2020 viser, at F-35 larmer fem dB mere ved start og hele 12 dB mere ved landing end de gamle fly, siger han.

Det betyder, forklarer han, at én startende F-35 larmer lige så meget som tre F-16'ere.

- Og ved landing larmer én F-35 lige så meget, som 15 af de gamle fly gjorde, siger Rein Muchall.

Nabo: De skal behandle os ordentligt

Hjemme i Danmark fortæller Morten Andersen, at han længe forgæves har forsøgt at råbe de ansvarlige myndigheder op.

Det gælder blandt andet Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der administrerer støjkompensationsordningen samt Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med støjen fra kampfly-eskadrillen.

Han understreger, at han hverken er imod flyvestationen, der skaber mange arbejdspladser i området, selve flyene eller piloterne.

- Al ære og respekt for Forsvaret. Du får ikke mig til at sige, at vi ikke skal have de fly.

- Men de skal behandle os ordentligt, og det gør de ikke. Jeg synes ikke, det er fair. Det er hele Danmarks kampfly, men det er nogle få mennesker her på Skovvej, der betaler prisen.

I sidste ende håber han, at hans matrikel bliver omfattet af rød zone, så staten er forpligtet til at opkøbe hans ejendom, så han kan komme væk fra støjen, som han ikke ønsker at leve i.

Myndigheder opstiller målestationer

Det er en del af aftalen om støjkompensation til naboerne, at der skal opstilles officielle målestationer omkring Flyvestation Skrydstrup. Anlægget skal registrere støjen fra de nye fly, når de kommer i 2023.

Målingerne skal danne grundlag for en eventuel genberegning af støjgrænserne, hvis de overstiger et endnu ikke fastlagt niveau.

Hvorfor venter du ikke bare på, at de officielle målinger kommer, så din sag kan blive vurderet påny?

- Hvorfor skal jeg sidde og vente to-tre år på noget, som vi allerede kan dokumentere.

Men du ved det reelt ikke - der er en mulighed for, at du tager fejl?

- Jeg kan ikke vide det. Men vi kender den støj, der er fra F-16, og derfor kan jeg se, at de tal, de fremlægger for F-35, ikke kan være korrekte. Hvorfor skal jeg sidde og vente to-tre år eller måske mere på, at jeg kan få en retfærdighed behandling.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ønsker ikke at kommentere sagen, men i et skriftligt svar til DR Nyheder skriver Forsvarsministeriet, at den politiske aftale bygger på grundige og kvalitetssikrede beregninger, som følges op med målinger af støjen fra F-35-fly på Flyvestation Skrydstrup med et nyt flystøjsovervågningssystem.

Forsvarsministeriet skriver videre:

- Naboerne har den sikkerhed, at de kan få genberegnet, om deres bolig bør medtages i den gule eller røde zone, hvis målingerne for F-35 med det kommende flystøjsovervågningssystem afviger signifikant fra det beregnede grundlag.

DR Nyheder besøgte i 2018 en dansker i USA, der bor tæt på en larmende F-35-kampflybase.