Ofre for stalking får ny hjælp i banebrydende samarbejde

Hjælpen til ofre for stalking er for dårlig, mener Dansk Stalking Center, der nu går ind i et nyt samarbejde med Esbjerg Kommune og politi.

100.000 danskere udsættes hvert år for stalking - uønsket kontakt, chikane og forfølgelse af et andet menneske. Nu vil Esbjerg Kommune og politi hjælpe ofrene. (Foto: Halfdan Skjerning © ColourBox)

- Jeg sover ikke godt om natten, og jeg er altid på vagt.

Sådan beskriver Heidi fra Esbjerg sin dagligdag. Hun er en af de 100.000 danskere, der hvert år bliver stalket - forfulgt dag og nat.

- Jeg har været udsat for stalking, overfald og chikane fra en mand, der ikke accepterer et nej, fortæller Heidi, der ønsker at være anonym, fordi hun stadig er bange for sin stalker.

Generelt får ofrene for stalking ikke nok hjælp, mener Dansk Stalking Center, men det bliver der nu gjort noget ved i Esbjerg. Centeret er gået sammen med kommunen og politiet for at sætte gang i et pilotprojekt, der skal styrke hjælpen til ofrene.

Både politi og kommune mangler viden

Ofrene for stalking henvender sig nemlig ofte til kommunen som det første, og derfor er et samarbejde mellem kommune og politi vigtigt, siger Lise Plougmann Willer, der er direktør for Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

- Det er jo både mænd, kvinder og børn, der bliver udsat for stalking. Som borger kan man derfor være bekymret for, hvad der sker, når man går til politiet, og der skal vores medarbejdere være med til at bygge bro over til politianmeldelsen, siger hun.

I dag er hverken politi eller kommuner særligt gode til at tage imod henvendelser om stalking, siger Lise Linn Larsen, der er direktør i Dansk Stalking Center.

- Vi oplever, at de udsatte ikke bliver mødt med viden og forståelse. De fagpersoner, man møder, mangler viden om, hvordan man håndterer det, hvad man anbefaler og ikke anbefaler, siger hun.

Forkert vejledning skader ofrene

Sådan var det også for Heidi. Da hun gik til politiet, fordi hendes arbejdskollega for fem år siden begyndte at forfølge hende, fik hun at vide, at hun selv skulle fremskaffe beviser på, at hun blev forfulgt.

Derfor hænger der i dag et kamera i Heidis entre, så hun kan fange manden på bånd, hvis han skulle bryde ind i hendes hjem.

Det er for dårligt, mener Lise Linn Larsen fra Dansk Stalking Center, der også har oplevet, at ofrene har fået råd fra politi og kommune, som faktisk har gjort tingene meget værre.

Det er særligt råd om at kontakte eller konfrontere stalkeren eller dennes familie direkte, der kan skabe problemer.

- Stalkeren næres af kontakten med sit offer, og derfor kan den være farlig. Derfor skal alle de relevante fagpersoner som borgerservice og socialudvalg være klædt på til at møde den udsatte og tilpasse sin hjælp efter personen, de sidder overfor, siger Lise Linn Larsen.

Samarbejde skal hjælpe i hele landet

I Esbjerg erkender politikommissær Jesper Hansen, at politiet ved for lidt, når det handler om at tage imod anmeldelser om stalking.

- Man har ikke været opmærksom på, når en person er udsat for stalking, fordi vi mangler den viden, siger han.

Derfor er politiet altså for første gang gået sammen med kommunen og Dansk Stalking Center i et projekt, der løber i to år. Derefter skal erfaringerne deles med landets øvrige kommuner.

- Det er vigtigt at få fokus på det nu og starte samarbejde med kommunen, så vi kan hjælpe hinanden i de sager, hvor nogen udsættes for stalking, siger Jesper Hansen.

Heidi fra Esbjerg er gennem mere end fem år blevet forfulgt af en tidligere kollega. (Foto: Bo Bechsgaard DR Syd)

Heidi har i dag et polititilhold mod sin stalker, men det er stadig hendes egen opgave at bevise, hvis hun mener, at tilholdet er blevet brudt.

Hun er glad for det nye samarbejde mellem kommune og politi, men har stadig brug for målrettet hjælp, fortæller hun.

- Det glæder mig, at de vil finde ud af, hvad det drejer sig om. Men jeg savner en selvhjælpsgruppe for stalkingofre, så man kan dele sine forfærdelige erfaringer, siger Heidi.

Selvhjælpsgrupperne findes i København og Aarhus, men endnu ikke i Esbjerg.

Facebook
Twitter