Politikere om flere anmeldelser om vold og trusler mod politiet: Det er forkasteligt

Der skal genskabes en større respekt for offentligt ansatte, lyder det fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

Trine Bramsen (S) kalder det for en vanvittig udvikling, at der er sket en stigning i antallet af anmeldelser om vold og trusler om vold mod politiet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I løbet af ti år er antallet af anmeldelser om vold eller trusler mod politifolk i Syd- og Sønderjyllands politikreds fordoblet. Fra 47 anmeldelser i 2007 til 98 i 2016.

På landsplan er der også sket en stigning. Det viser tal fra Rigspolitiet.

Det er forkasteligt, at respekten for vores politifolk ikke er tilstrækkelig. Det mener retsordførerne for landets tre største partier.

Retsordfører Trine Bramsen (S), siger:

- Jeg synes, det er en vanvittig udvikling. Respekten for de mennesker, der påtager sig ansvaret at passe på os alle, skal genoprettes.

Hun bakkes op af både Peter Kofod Poulsen (DF) og Preben Bang Henriksen (V).

Trine Bramsen (S) så gerne, at der blev lavet forebyggende initiativer og dialogredskaber, der gør, at man får fat i uromagerne så tidligt som muligt.

- Personerne i risikogruppen skal holdes i kort snor, og det skal gøres klart, at det får meget store konsekvenser, hvis man er voldelig eller truende over for politibetjente, mener hun.

'Respektpakke' med hårdere straffe

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) påpeger, at regeringen i marts 2017 lancerede den såkaldte 'Respektpakke', der blandt andet har til hensigt at indføre hårdere straffe for vold, trusler og chikane af offentligt ansatte.

- Vi har ikke set den fulde effekt at det tiltag endnu, vurderer han.

Derudover mener Preben Bang Henriksen også, at der skal bedre forebyggelse til.

- Det skal nævnes over for de unge mennesker, at det at gøre vold mod en politibetjent er særskilt strafsanktioneret og meget ubehageligt at have med sig gennem livet på en straffeattest, siger han.

Peter Kofod (DF) mener, at der skal endnu hårdere straffe til, end der bliver lagt op til i 'Respektpakken'.

- Vi er ikke i mål i forhold til straffenes hårdhed. Man kan sagtens gå endnu længere. Det er for mig at se meget svært at justere andet end straffene, fordi jeg mener, det er vanskeligt at håndtere mennesker, der helt åbenlyst ikke ved, hvordan man skal opføre sig, siger han.

'Respektpakken' indeholder blandt andet:

  • Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

  • Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal udvides til også at omfatte indirekte trusler

  • Indførelse af en ny chikaneregel i straffeloven til beskyttelse af personer i offentlig tjeneste

  • Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i den pågældendes fritid

  • Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste

  • Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste

Kilde: Justitsministeriet

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk