Praktiserende læge undrer sig: Hvorfor bliver man testet og vaccineret fra samme indgang?

I Region Syddanmark er flere vaccinations- og testcentre slået sammen og har fælles indgang.

Her ses indgangen til det kombinerede test- og vaccinationscenter i Rødekro i Aabenraa Kommune. (Foto: Marie De Fine Skibsted © DR Syd)

Når de svageste ældre skal vaccineres mod coronavirus i Sønderborg, Rødekro eller Esbjerg, kan de risikere at møde folk, der skal testes – og som måske er smittede. Her er vaccinations- og testcentrene nemlig slået sammen og har fælles indgange.

Og det kom bag på den praktiserende læge Dorte Høj Drostrup. Hun havde ikke regnet med, at hendes mor skulle gå ind ad samme indgang som potentielt smittede borgere, da hun skulle vaccineres i Rødekro uden for Aabenraa.

- Her har vi de allermest sårbare, som er i samme lokale med dem, der er potentielt syge. Det kan jeg godt undre mig lidt over, siger hun.

Dorte Høj Drostrup forstår ikke, hvorfor sårbare borgere, der skal vaccineres, skal bruge samme indgang som dem, der skal testes og måske har coronavirus. (Foto: (Privat foto))

I Region Syddanmark er det Sygehus Sønderjylland, der driver de kombinerede centre i Rødekro og Sønderborg. Efter DR er gået ind i sagen, meddeler sygehuset i et skriftligt svar, at man nu vil ændre på indgangsforholdene.

- Vi kan se, at vi fremover skal teste og vaccinere rigtigt mange mennesker, og derfor vælger vi at lave en fysisk adskillelse. Om det bliver separate indgange eller helt forskellige matrikler er ikke helt besluttet endnu, lyder det.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg fastholder man, at beslutningen om at placere test- og vaccinationscenteret i samme bygning er sundhedsmæssig forsvarlig.

I et skriftligt svar oplyser konstitueret afdelingsbioanalytiker Anne Pultz Lauridsen, at ind- og udgange er indrettet, så borgerne bevæger sig i én retning.

Test og vaccination bør adskilles

Men det er kritisabelt at sende svage ældre ind ad den samme dør som folk, der skal testes. For selvom det godt kan ske i den samme bygning, bør det foregå i adskilte lokaler og med separate ind- og udgange. Det siger professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos.

- Man skal ikke gå ind ad den samme dør eller ud ad den samme dør, for så krydser man hinanden.

- Så risikerer man, at de, der går ind til vaccination, faktisk kan blive smittet af nogen, som viser sig at være smittet, fordi de går ind og bliver testet, siger han.

Ifølge Hans Jørn Kolmos er smitterisikoen ikke voldsom høj, men det er et forkert signal at sende til de sårbare borgere.

- Psykologisk set er det en meget dårlig ting. De, som bliver vaccineret nu, er netop de svage ældre, som vi i forvejen har bedt om at isolere sig derhjemme.

- Det kan bringe hele vaccinationsstrategien i miskredit hos dem, der skal vaccineres.

De fælles indgange vækker heller ikke begejstring hos Ældresagen. Foreningen har fået flere henvendelser fra medlemmer, som har oplevet, at vaccinationsprocessen føltes utryg. Det fortæller seniorkonsulent Rikke Hamfeldt.

- Det er en gruppe, hvor bekymringer for corona med rette har fyldt rigtig meget de seneste 10-11 måneder. Og der skal man ikke gå og være bekymret for, om man er blevet smittet i døren til vaccinationsstedet. Det skal helst være adskilt, så de kan føle sig trygge, siger hun.

Har ændret procedure

Tidligere havde Region Sjælland også kombinerede test- og vaccinationscentre med fælles indgange i Nykøbing, Holbæk og Roskilde.

Men efter afstandskravet blev skærpet til to meter, er alle indgange blevet delt op. Det fortæller Hanne Schønning, der er funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

- Vi måtte se ind i, at vi skulle gennemgå vores vaccinations- og testcentre igen for at se, om vi kunne overholde Sundhedsstyrelsens vejledninger.

- Vi har ændret det sådan, at vi helt har adskilt vaccination og test i bygningen, så de, der skal vaccineres, har deres egen ind- og udgang, og de, der skal testes, har deres egen indgang og en anden udgang.

Sundhedsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar til DR, at indretningen af test- og vaccinationscentrene ligger uden for styrelsens område, og at man forventer, at regionerne overholder de generelle anbefalinger.

FacebookTwitter