Professor om kritik af VUC Syd: Kraftigt signal til andre om, hvor grænsen går

Styrelse har rettet en skarp kritik af VUC Syd, der blandt andet handler om brugen af offentlige midler.

VUC Syd er blandt andet blevet kritiseret for dets brug af offentlige midler og ansættelses- og ledelsesforhold. (Foto: Anne Marie Lindholm)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er kommet med en hård kritik af uddannelsesinstitutionen VUC Syd.

Kritikken kommer, efter styrelsen har undersøgt flere forhold.

Undersøgelsen er sat i gang, efter en række medier sidste år begyndte at beskrive skolens brug af offentlige midler og ledelsesforhold.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, siger, at der er flere ting i kritikken fra STUK, der springer i øjnene.

- Der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig og sjælden kritik. Vi har her et eksempel på, at det at have en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse, som VUC Syd, ikke rigtigt har fungeret. De har ikke været dygtige nok til at løfte den opgave, de skulle, siger han.

STUK slår blandt andet fast, at VUC Syd har frådset med tilskudskroner eksempelvis ved at købe Apple Watches, lease BMW’er og indkøbe dyre møbler og kunst til at indrette den tidligere direktørs kontor.

Det får blandt andet den konsekvens, at uddannelsesinstitutionen skal betale 1,2 millioner kroner tilbage til staten. Derudover skal VUC Syd finde et andet revisionsfirma.

Afgørelse trækker en streg i sandet

Per Nikolaj Bukh har fulgt mange sager om stort pengeforbrug i offentlige institutioner.

Han vurderer, at kritikken fra STUK er med til at trække en streg i sandet for andre offentlige institutioner.

- Det sender et kraftigt signal til mange andre om, at man er nødt til at overveje en ekstra gang, om det, man bruger penge på, nu også er i orden. Det er rigtig glædeligt, siger han.

Hvad, det er i orden, at offentlige institutioner bruger penge på, er nemlig et spørgsmål, der ofte bliver rejst og kan være svært at svare endegyldigt på, lyder det fra Per Nikolaj Bukh.

Haderslevs Venstreborgmester H.P. Geil er også bestyrelsesformand for VUC Syd. Han modtog kritikken fra styrelsen i går. Han fortæller, at direktionen fremover skal vende flere ting med bestyrelsen for at undgå lignende sager.

- Sager skal forelægges bestyrelsen, så det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om for eksempel indkøb af kunst og sponsorater, siger han.

"Bestyrelse bør vurdere egne kompetencer"

Per Nikolaj Bukh slår imidlertid fast, at direktionen ikke står alene med ansvaret. Bestyrelsen har også forsømt dets opgaver på en række områder.

- Det kan være svært for en bestyrelse at overskue, hvad der foregår nede i en organisation, og hvilke regler, der gælder på området. Men i et eller andet omfang er man nødt til at sætte sig ind i det, siger han og fortsætter:

- Bestyrelsen bør forholde sig til og drøfte, om medlemmerne har de rigtige kompetencer, og om de løfter ansvaret ordentligt.

Kritikken fra STUK er en såkaldt påtænkt afgørelse. Det betyder, at VUC Syd har tre uger til at sende kommentarer og indsigelser til styrelsen, som så laver den endelige rapport.

Per Nikolaj Bukh vurderer imidlertid ikke, at VUC Syd vil komme med væsentlige indsigelser.

Det skyldes, at bestyrelsen på VUC Syd allerede har valgt at følge den påtænkte afgørelse på flere punkter.

H.P. Geil har allerede været ude og sige, at pengene vil blive betalt tilbage, og at man har afsat revisionsfirmaet.

Udover kritikken af VUC Syds manglende sparsommelighed har styrelsen blandt andet også kritiseret uddannelsesinstitutionen for forhold om løn- og ansættelsesforhold, opgørelse af studieaktivitet og underviseres faglige og pædagogiske kompetencer.

Eksempler på kritisable sager på VUC Syd

  • En aktindsigt viser, at VUC Syds ledelse tidligere har haft Apple Watches for i alt 40.000 kroner, indtil skolen droppede denne praksis med begrundelsen "fejlvurdering".

  • 3,8 millioner kroner blev brugt på at sende næsten 200 medarbejdere til udlandet på ture, kaldet ”Pædagogiske Dage”. Turene bød på 4-5 stjernes hoteller, festmiddage med fri bar og underholdning transporteret til udlandet.

  • Mere end 225.000 kroner blev brugt på at indrette den afgåede direktør Hans Jørgen Hansens kontor med både designermøbler og et Bang & Olufsen TV. Derudover hang der kunst for over 200.000 kroner på kontorets vægge.

  • Institutionen har anvendt en loyalitetsklausul, der begrænsede tidligere medarbejderes ytringsfrihed og forbød dem at udtale sig kritisk om den tidligere arbejdsgiver.