Projekt gør jobjagten lettere for handicappede

Samarbejde mellem kommuner og handicaporganisationer skal få flere med handicap i arbejde.

43 borgere deltager indtil videre i projektet på Esbjerg Jobcenter. (Foto: Michael Bothager © Scanpix)

Det skal være lettere for folk med handicap at få et arbejde. Derfor har ni handicaporganisationer og fire kommunale jobcentre, blandt andet Esbjerg, indledt samarbejdet Mening og Mestring.

Det er for eksempel folk med muskelsvind og ADHD, der har svært ved at huske, planlægge og bevare overblikket, der er fokus på.

- Vi har positive erfaringer. Borgerne er glade for forløbene, hvor de lærer at mestre de udfordringer, de måtte have, siger projektleder i Danske Handicaporganisationer, Maja Roesen.

På Jobcenter Esbjerg er konsulent Jens Jørgen Bjerg tovholder på projektet. Han ser store perspektiver, også for dem, der ikke nødvendigvis er en del af projektet.

- Jeg er superglad for, at vi er med i det. Vores folk lærer meget af forløbene, som handicaporganisationerne kører, og det kan vi bruge fremad hos mange andre borgere, siger Jens Jørgen Bjerg.

Danske Handicaporganisationer er også glade for samarbejdet. For der er resultater.

- Selvom de ikke kommer direkte i beskæftigelse bagefter, så er nogle gået fra delvis sygemeldt til raskmeldte, og de er alle bedre klædt på til at komme ud på arbejdsmarkedet senere, siger Maja Roesen.

En af de ni handicaporganisationer er ADHD-foreningen. Der er de glade for at kunne byde ind med deres ekspertise.

- Vi har en viden, der ikke findes i jobcentrene, og det gør, at borgerne fra at føle sig forkerte og misforståede pludselig føler sig forstået, siger formand for ADHD-foreningen, Jette Myglegaard.

Mening og Mestring

  • I alt er der 130 forløb i gang i de fire kommuner lige nu. 43 af dem i Jobcenter Esbjerg.
  • Esbjerg, Odsherred, Aalborg og Frederiksberg kommuner deltager i projektet.
  • De ni handicaporganisationer der er med, er ADHD foreningen, Epilepsiforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen for Autisme, Landsforeningen LEV, Muskelsvindfonden, Parkinsonforeningen og Spastikerforeningen.
  • Borgerne skal være i alderen 18-65 år og stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller det skal ikke være udelukket, at de har mulighed for at knytte sig til arbejdsmarkedet på sigt.
  • Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. KORA, skal evaluere projektet i 2017.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på syd@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.