Psykologen behandler dig derhjemme - via nettet

Flere hundredetusinde danskere lider af depression. Web-baseret psykologhjælp afprøves for at få flere i behandling

Psykologen behandler dig mens du ligger på din egen briks. Telepsykiatri hedder behandlingen og er videobaserede samtaler over nettet. (Foto: © Anne Nordenhof- DR Bornholm)

Hvis du ikke orker at komme til psykologen, må psykologen komme til dig. Men han kommer ikke i egen høje person: Han besøger dig via nettet. 

En konsultation med psykologen kan nu foretages over lang afstand og foregår som en videobaseret samtale over nettet.

Stigende antal syge betyder stigende udgifter

Omkring 250.000 danskere lider af depression og cirka 30 procent modtager slet ikke behandling.

Samtidig er der mangel på speciallæger i psykiatrien, og det er forventningen, at manglen kun bliver bliver større i de kommende år.

Med det store antal behandlingskrævende borgere er regionernes udgifter til behandlingen af patienter med let til moderat depression steget markant på blot få år.

Det har nu fået Region Syddanmark til at afprøve de videobaserede psykologkonsultationer som et alternativ til de traditionelle samtaler hos psykologen.

 Samme niveau som normal konsultation

De seneste fire måneder har 10 patienter prøvet langdistancekonsultationerne i Region Syddanmark. Det er blevet en stor succes, siger Kim Mathiasen,  er er psykolog og projektleder på internetpsykiatrien, Region Syddanmark.

- Det fungerer over al forventning. Som psykolog har vi den følelse af at hjælpe på samme niveau, som vi plejer, siger han.

Den web-baserede pskykologhjælp har den store fordel, at en konsultation kan foregå over store afstande. Dermed håber man blandt andet at kunne behandle de borgere, der ellers ikke fysisk ville dukke op hos psykologen.

Positive tilbagemeldinger

I begyndelsen var der en del bekymringer ved at behandle via en computerskærm, fortæller Kim Mathiasen:

- Vi var bekymrede for, om vi kunne skabe det nærvær, der opstår når to personer er sammen i det hjælpende rum, som man normalt har, når man sidder overfor hinanden. Men det kan man godt, siger han.

I følge Kim Mathiasen er tilbagemeldingerne fra patienterne meget positive.

Erfaringerne fra andre lande er gode

Sverige og England har gode erfaringer med internetpsykiatri, som behandlingen hedder. Det foregår via et elektronisk specialudviklet it-program på internettet.

Foreløbige resultater viser, at internetpsykiatri giver lige så gode behandlingsresultater for borgere med depression og angst som traditionel terapi ansigt-til-ansigt, oplyser Region Syddanmark på deres hjemmeside.

Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi og varer 10 uger. Patienten støttes undervejs i behandlingen af en psykolog via et sikkert skriftligt modul indbygget i programmet.

Hvis der er behov kan terapien blive suppleret med medicinsk behandling. Det sker via patientens egen praktiserende læge.