Rasende landmand erklærer krig mod kommune: Spærrer stor vej med halmballer og sand

Vejen Kommune har ulovligt anlagt en vej på en landmands jord. Nu spærrer han vejen, til den er fjernet.

Landmand Martin Lund Madsen har mandag formiddag spærret en stor og trafikeret vej i Vejen, efter Højesteret har givet ham medhold i, at vejen er anlagt ulovligt.

Rettet den 5. november 2018

Halmballer og store bunker af sand spærrer lige nu en trafikeret vej i Vejen.

Spærringen er sat op af storbonden Martin Lund Madsen i protest, og Skovgårdsvej bliver ved med at være spærret, til kommunen enten nedlægger vejen eller betaler for jorden, fortæller Martin Lund Madsen.

Problemet med Skovgårdsvej er, at Vejen Kommune ikke har haft lov til at anlægge den pågældende vej på landmandens jord.

- Det er helt uacceptabelt, at det kan finde sted. Derfor bliver vi nødt til at fastholde den private ejendomsret. Kommunen bliver nødt til at erkende, at den har tabt, siger Martin Lund Madsen.

Landmand Martin Lund Madsen har i flere dage varslet bilister, at han ville spærre Skovgårdsvej mandag formiddag. (Foto: © Amanda Rokkjær Munksgaard, (c) DR)

Vejen Kommune har overtaget jorden fra BaneDanmark, der har eksproprieret området efter elektrificeringsloven. Men ifølge Højesteret er det ikke et gældende lovgrundlag til at ekspropriere i denne sag. Dermed er vejen ulovligt anlagt.

Afgørelsen fra Højesteret har derfor fået landmanden til at køre halmballer og store mængder sand ud på vejbanen for at stoppe trafikken.

- Jeg forventer da egentlig, at man må sætte sig tilbage på borgmesterkontoret, og at de folkevalgte i Vejen Byråd skal tænke lidt over, om det er den rigtige ageren, man har, når Højesteret har talt her. Nu bliver man nødt til at erkende, at retssamfundet også skal nå til Vejen, siger Martin Lund Madsen.

Skovgårdsvej er kun få år gammel og skal lede trafikken fra Askov, der ligger vest for Vejen, udenom byen, når man skal på motorvejen. Vejen er omkring to kilometer lang - spærringen er omkring midt på strækningen.

Skovgårdsvej er knap to kilometer lang og leder trafikken fra Askov uden om Vejen, når bilisterne skal til og fra Esbjerg-motorvejen E20. (Foto: © Amanda Rokkjær Munksgaard)
Skovgårdsvej er knap to kilometer lang og leder trafikken fra Askov uden om Vejen, når bilisterne skal til og fra Esbjerg-motorvejen E20. (Foto: © Amanda Rokkjær Munksgaard)

Kommunen erkender fejlen

Vejen Kommune anerkender, at vejen er ulovligt anlagt på landmandens jord, og det er nødvendigt, at der bliver fundet en løsning, siger borgmester Egon Fræhr (V).

- Vi står med en bro, der er lovlig, og en halv vej, der er lovlig. Nu skal vi så have løst opgaven med at få den anden halvdel af vejen gjort lovlig. Det tager bare lidt tid, siger han og anslår, at det juridiske efterspil vil tage over et år.

Jorden, som Skovgårdsvej er anlagt på, er ejet af landmand Martin Lund Madsen. Men Vejen Kommune havde slet ikke lov til at bygge vejen, og derfor har landmanden nu lukket vejen af - rent juridisk har han ret til spærringen. (Foto: © Amanda Rokkjær Munksgaard, (c) DR)

Vejen Kommune har ifølge Egon Fræhr ikke mulighed for at købe den afspærrede jord omkring Skovgårdsvej.

Landmanden har ret til afspærringen

Ifølge Frederik Waage, der er ekspert i offentlig ret på Syddansk Universitet, er landmanden i sin gode ret til at spærre vejen.

I hvert fald indtil Vejen Kommune beslutter sig for at starte en ny eksproprieringssag.

Hvis kommunen træffer en ny beslutning, mister landmanden ejendomsretten over sin jord. Han kan indbringe det for domstolene, men indtil der kommer en endelig dom, skal han efterleve kommunens beslutning, siger han.

Landmand Martin Lund Madsen har på forhånd varslet politi og beredskab om, at han ville spærre vejen mandag formiddag, så Syd- og Sønderjyllands Politi er til stede ved vejspærringen for at holde orden på trafikken, siger kommunikationsrådgiver Helle Lundberg.

- Vi er i dialog med parterne, som her er landmanden, der ejer jorden, og Vejen Kommune. Vi håber på, at man kan finde en mindelig løsning på problemet, siger hun.

Indtil der er fundet en løsning, vil landmanden sørge for, at vejen er spærret.

DR havde lavet en fejl i artiklen, som nu er blevet rettet. Vi havde skrevet, at ”Vejen Kommune har eksproprieret efter elektrificeringsloven". Dette er ikke korrekt. Det er Banedanmark, der har stået for eksproprieringen, hvorefter Vejen Kommune har overtaget vejen og også betalt Banedanmark for den.

DR beklager.